Nyheter

Rype- og skogsfugltaksering
23. august 2019
Feltarbeidet i forbindelse med årets takseringer er nå avsluttet. I grove trekk er det funnet omtrent halvparten så mye fugl sammenliknet med toppåret i fjor, men med lokale variasjoner. Rapportene legges ut her etter hvert som de er klare:
Bittermarka.
Tverrfjellet og Eltdalen.
Driftsplan for fisk
22. august 2019
Trysil Fellesforening, Engerdal Fjellstyre og Trysil Elvelag samarbeider om å utarbeide revidert driftsplan for vassdraget. Utkast til revidert plan ligger her. Planforslaget vil bli presentert i et åpent møte 2. september kl. 19.00 på Skogbrukets Hus i Trysil. Innspill til planen kan gis til oss, fjellstyret eller elvelaget.

Småviltjakt for utenbygdsboende høsten 2019
19. august 2019
Ledige småviltkort selges nå fortløpende, ta gjerne kontakt på epost. Oversikt over ledige kort per 19. august:
Bittermarka utsolgt alle perioder.
Engeren- ledig i 4. periode.
Jordet, Trysil og Nesvoldberget- ledig i 3. og 4. periode.
Østby- ledig i 2., 3. og 4. periode.
Lutnes, Åsene, Tørberget- ledig alle perioder.

Bittermarkaprøven
13. august 2019
Informasjon om prøven med foreløpige partilister ligger under linken "Hund" og "Bittermarkaprøven".

Jaktlederkurs i Osen 16.-17, august.
13. august 2019
Kursprogram ligger her.

Introjakt på elg
5. juli 2019
Vi inviterer til å bli med på elgjakt i høst! Jakta vil foregå på Langmoteigen som ligger mellom Eltdalen og Jordet. Årets kvote er på to dyr. Vi har lagt opp til jakt helgen 12-13/10. Hvis det er igjen dyr på kvota vil det også bli jakt senere på høsten. Dette er en glimrende mulighet til å få erfaring i hvordan elgjakt foregår. Les mer om jakta her.

Tildeling av rådyrjakt 2019
14. juni 2019
Det var rekordstor interesse for rådyrjakt i år med hele 63 søkere på bukkejakt og 44 søknader på ordinær jakt. Husk at alle som har fått tildelt jakt MÅ ha betalt enten småviltkort eller rådyrkort innen 20. juni. Med erfaring fra tidligere bør jaktleder ta en runde med alle jegere på laget for å få dette bekreftet. Hvis ikke dette er i orden den 20. juni blir retten tilbudt jegere på venteliste.
Rådyrkort, kr. 300,-, betales til kto. 1890.38.60169. Merk innbetalingen rådyrkort.
Oversikt over tildeling ligger på disse linkene: