Nyheter

Småviltjakt høsten 2019- dagskvoter, justering av jakttid og jaktordning i Bittermarka
30. august 2019

Styret har nå vedtatt regler for småviltjakta høsten 2019.

For rypejakt i Bittermarka:
Jakttid: 10-24/9 + 2-20/10 (innenbygds fordelt på to puljer/ utenbygds fordelt på fire puljer).
Inntil 5 dager per jeger.
Dagskvote: 4 ryper/ jeger/ dag.
Jaktkortene til de som har fått jakt sendes ut 30/8.

For de øvrige områdene gjelder:
Rype på Engeren jaktområde øst for Engersjøen/ Trysilelva: 10-24/9 + 2-20/10.
Rype på øvrige områder inkl. Engeren vest for Engersjøen/ Trysilelva: 10-24/9 + 2/10-23/12.
Øvrig småvilt: I henhold til offentlig forskrift med unntak av opphold 25/9-1/10 (første elgjaktuke).
Dagskvote på rype på alle områder: 3 ryper/ jeger/ dag.
For beverjakt må det søkes om eget beverkort.

NM bandhund
27. august 2019
Fredag 30.- og lørdag 31. august arrangeres NM bandhund i Trysil. Vi ber om at de som har planer om jakthundtrening eller bukkejakt disse to dagene viser hensyn til arrangementet. Her ligger litt informasjon om NM og hvilke terrenger som skal benyttes.

Rype- og skogsfugltaksering
23. august 2019
Feltarbeidet i forbindelse med årets takseringer er nå avsluttet. I grove trekk er det funnet omtrent halvparten så mye fugl sammenliknet med toppåret i fjor, men med lokale variasjoner. Alle rapportene er nå klare:
Bittermarka.
Tverrfjellet og Eltdalen.

For rypetaksering på Drevfjellet og Fulufjellet i Ljørdalen henviser vi til Statskogs pressemelding.

Driftsplan for fisk
22. august 2019
Trysil Fellesforening, Engerdal Fjellstyre og Trysil Elvelag samarbeider om å utarbeide revidert driftsplan for vassdraget. Utkast til revidert plan ligger her. Planforslaget vil bli presentert i et åpent møte 2. september kl. 19.00 på Skogbrukets Hus i Trysil. Innspill til planen kan gis til oss, fjellstyret eller elvelaget.

Småviltjakt for utenbygdsboende høsten 2019
19. august 2019
Ledige småviltkort selges nå fortløpende, ta gjerne kontakt på epost. Oversikt over ledige kort per 19. august:
Bittermarka utsolgt alle perioder.
Engeren- ledig i 4. periode.
Jordet, Trysil og Nesvoldberget- ledig i 3. og 4. periode.
Østby- ledig i 2., 3. og 4. periode.
Lutnes, Åsene, Tørberget- ledig alle perioder.

Introjakt på elg
5. juli 2019
Vi inviterer til å bli med på elgjakt i høst! Jakta vil foregå på Langmoteigen som ligger mellom Eltdalen og Jordet. Årets kvote er på to dyr. Vi har lagt opp til jakt helgen 12-13/10. Hvis det er igjen dyr på kvota vil det også bli jakt senere på høsten. Dette er en glimrende mulighet til å få erfaring i hvordan elgjakt foregår. Les mer om jakta her.

Tildeling av rådyrjakt 2019
14. juni 2019
Det var rekordstor interesse for rådyrjakt i år med hele 63 søkere på bukkejakt og 44 søknader på ordinær jakt. Husk at alle som har fått tildelt jakt MÅ ha betalt enten småviltkort eller rådyrkort innen 20. juni. Med erfaring fra tidligere bør jaktleder ta en runde med alle jegere på laget for å få dette bekreftet. Hvis ikke dette er i orden den 20. juni blir retten tilbudt jegere på venteliste.
Rådyrkort, kr. 300,-, betales til kto. 1890.38.60169. Merk innbetalingen rådyrkort.
Oversikt over tildeling ligger på disse linkene: