Nyheter

Tigerørret
13. juni 2017
Under en fisketur i Tannåa ved Flermoen fikk Frode Nerhagen i helga en spesiell fangst. Fisken veide 490 gram og var tydelig en art i laksefamilien. Det har vært noen forekomster av bekkerøye i tilstøtende småbekker, men fisken som Frode fikk liknet ikke helt på dette. Etter å ha delt bildet med flere som har ekspertise på området er konklusjonen ganske sikkert at eksemplaret er en tigerørret, en krysning mellom ørret og bekkerøye. Vi har fått bekreftet at tigerørret blir satt ut i put and take vann på svensk side i nedslagsfeltet til Tannåa. Det er vel derfor sannsynlig at fisken er en rømling derfra.
Foto: Frode Nerhagen.

Etterlysning: Hvem savner en flueboks?
13. juni 2016
Vår årvåkne oppsynsmann, John Erik, fant på sin oppsynsrunde sist søndag en velfylt flueboks. Savner du en flueboks så ta kontakt med oss.
Rådyrjakt høsten 2017
9. juni 2017
Det var stor pågang av søkere til årets rådyrjakt. 36 søknader til bukkejakt og 42 til ordinær jakt. Nedenfor er lenker til trekningslistene. Vi tar forbehold om at vi får tildelt tilstrekkelig kvote fra viltstellområdene. Vi minner om at alle jeger må ha betalt småviltkort, alternativt rådyrkort, senest 20. juni. Hvis ikke dette er i orden innen fristen blir retten tilbudt jegere på reserveliste. Bukkejakt. Ordinær jakt.

Bra resultater på jegerprøveeksamen
31. mai 2017
Årets jegerprøvekurs har hatt 33 kandidater i aldersgruppen 14-47 år. Av disse hele 22 jenter/ damer. I går var 31 av kandidatene oppe til eksamen. 28 besto på første forsøk, noe som er et meget godt resultat. Instruktør på årets kurs har vært Rolf Harald Østmoe. Vi ønsker de nye jegerne lykke til med mange fine jaktopplevelser!

Foreldrefiskekurs
22. mai 2017
Kvinnekontakten inviterer til foreldrefiskekurs onsdag 14. juni. Målet med kurset er å gi voksne litt grunnleggende kunnskap om fiske, fiskemetoder, utstyr, etc. slik at terskelen blir lavere for å kunne ta med seg de unge ut på fiske. Mer info om kurset ligger under fanen 'Jentegruppa'.
Orrfuglleik
5. mai 2017
Det er en forholdsvis sen vår her i Trysil, men det bryr ikke orrfuglene på bildene under seg særlig mye om. På denne leiken var høneuka i månedsskiftet april/ mai, og det må sies å være på normalt tidspunkt. Denne morgenen spilte det fem haner.
Alle fotos: Elin Tøraasen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spillgal tiur
4. mai 2017
Tiuren på bildet har i vår oppholdt seg omkring skolen i Søre Osen. Den opptrer meget bestemt overfor mennesker og markerer seg her overfor vår oppsynsmann.
Foto: John Erik Lambertsen.
Mort på Eltsjøen
25. april 2017
Følgende er hentet fra Jordet JFFs facebookside:

Isfiskernes tradisjonelle sesongavslutning ble avholdt på Eltsjøen i helgen med del to av Trysil-Cup. 128 fiskere tok opp i overkant av 200 kg fisk, i hovedsak abbor. Vinneren tok like i overkant av 6 kg fisk i løpet av de fire timene konkurransen varte. Jordet JFF tok i år igjen på seg oppdraget med lokal cafédrift ved Handicapplassen og fikk inn en fin sum til foreningen. Stor takk til dugnadsgjengen!

Det som ikke var like lystelig var at en av fiskerne fikk en mort - EN MORT PÅ ELTSJØEN! Det er en art vi absolutt ikke vil ha tilbake i sjøen. Kan diskutere seg grønn på hvordan den har tatt seg dit og om den var alene i sjøen. Vi får jo bare håpe på det siste, selv om sannsynligheten for det kanskje ikke er den beste... Tiden vil vise hva som er riktig. I mellomtiden kan vi ikke få understreket sterkt nok at bruk av levende agnfisk er strengt forbudt og at bruk av levende, ikke stedegen agnfisk er å spille rulett med hele fiskesamfunnet i Eltsjøen.

En annen av deltakerne tok med seg fisken og har i etterkant skrevet følgende på Trysil Sportsfiskeklubbs FB-side:

"...Eltsjø-mysteriet 2017: Morte-individet "Morten" som ble tatt på konkurransen på Eltsjøen 23. April var en gytemoden hannfisk på 152,2 gram fordelt på 235 mm. Jeg har veldig raskt kikket på otolitt, skjell og gjellelokk og vil grovt estimere den til å ha avgått med døden i en alder av 10 - 12 år..".


Jenter og fuglehunder fylte Bittermarka
7. april
En fin artikkel om forrige helgs treningssamling i Bittermarka kan leses på hjemmesiden til NJFF-Hedmark. Les artikkelen her.
Atferdsstudie av ulv i Slettåsreviret
3. april 2017
Atferdsstudien av ulvene i Slettåsreviret er nå foreløpig avsluttet og nærhetsfunksjonen på senderne er skrudd av. I løpet av perioden har det blitt produsert 68 kartbilder med fra 1 til flere enn 10 sporlogger per bilde. Vi har ikke lykkes i å få film av ulv på noen av kameraene som har vært ute til tross for passeringer rett forbi. Det har vært svært stor interesse for prosjektet med 70 000 sidetreff i perioden. Toppen var 6. mars da hjemmesiden hadde mer enn 23 000 sidevisninger. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter at vi har fått evaluert prosjektet. En stor takk til lokale ildsjeler som har betjent sendere og kameraer og lokalbefolkningen som har stilt seg positive til gjennomføringen. Kartbildene er nå flyttet og ligger under fanen 'Rapporter'.

Gjenfunn av ringmerket rovfugl
31. mars
I oktober fikk vi melding fra en småviltjeger som hadde funnet restene etter noe han trodde var en kongeørn. Fuglen ble funnet ved Karitjønna og var ringmerket. Funnet ble rapportert til miljøvernsjefen i Trysil og videresendt til Stavanger Museum som har oversikten over ringmerkede fugler. Svaret har nå kommet. Det viser seg at den døde fuglen var en ung fiskeørn som var merket i reiret noen kilometer lenger sør tidligere på sommeren. Bildene av funnet kan tyde på at fiskeørnen ble drept og delvis spist av en annen rovfugl.
Kjell Joar Nerhagen ble Norgesmester i mormyska
12. mars 2017
Under helgens NM i mormyska på Lomnessjøen ble Kjell Joar Nerhagen fra Trysil SFK vinner! I lagkonkurransen ble Trysil SFK nr. 2 med Svein Kristiansen, Ivar Borthen og Kjell Joar Nerhagen på laget. Mesterskapet ble arrangert av Evenstad JFF som fikk gode tilbakemeldinger på et godt arrangement.

Thorbjørn Lysfoss gjenvalgt som leder i Fellesforeningen
2. mars 2017
På Fellesforeningens årsmøte 1. mars ble Thorbjørn Lysfoss gjenvalgt som leder for to nye år. Øvrige i arbeidsutvalget er nestleder Ola Sjøli og Hans Petter Nergård. Fast møtende varamedlemmer er Leif Lorentsen, Erland Enger og Daniel Karlsmoen (ny). De enkelte lokalforeningene velger hver sin representant til styret.

Anita Bakken ble gjenvalgt som kvinnekontakt og valgt regnskapsfører som vanlig Arnfinn Blixt. Valgkomité for neste år blir Emil Krogh Jota (leder), Erik Lund og Simen Løken.

Fellesforeningens uttalelse vedrørende "ulvejaktsaken"
30. desember 2016
Trysil Fellesforening er en av de organisasjone som har lengst erfaring i å leve med konsekvensene som reintroduksjonen av de store rovdyra har medført. Foreningen har lange tradisjoner som en forsvarer av tradisjonell og høstingsbasert utmarksbruk. Klima- og miljødepartementes oppsiktsvekkende vedtak i ulvejaktsaken bygger på en virkelighetsbeskrivelse som ligger langt unna det som vi erfarer. Les Fellesforeningens uttalelse om denne saken her.

Beregnede takseringsresultater
19. august 2016
Nedenfor legger vi ut resultatene fra årets takseringer. Tall i parentes er fra 2015. Som referanse har vi også lagt ut tetthet i et middelår for perioden 2000-2016. I Tverrfjellet og Eltdalen inngår fjellrype i tetthetsberegningene, mens kyllingproduksjonen kun er beregnet for lirype. Etter ønske fra Statsskog legger vi ikke ut resultater fra Fulufjellet og Ljørdalen, men henviser til deres egen pressemelding.
Bittermarka: 8 ryper/km2 (3 ryper/km2 i fjor). Middelår 16 ryper/km2. Kyllingproduksjon 5,5 kyllinger per par.
Tverrfjellet: 8 ryper/km2 (3 ryper/km2 i fjor). Middelår 15 ryper/km2. Kyllingproduksjon 4,9 kyllinger per par (lirype).
Eltdalen: 5 ryper/km2 (2 ryper/km2 i fjor). Middelår 13 ryper/km2. Kyllingproduksjon 4,6 kyllinger per par (lirype).
Trysil, skog: 8 skogsfugl/km2 (2 skogsfugl/km2 i fjor). Middelår 5 skogsfugl/km2.