Nyheter

15.04.15 Kurs i fluebinding
Hver onsdag i perioden 6. mai til 10. juni blir det arrangert fluebinderkurs ved Trysil Hyttegrend. Kurset er gratis! Mer info finner du her.

27.03.15 Isfiske- og familiedag
Trysil Sportsfiskeklubb inviterertil isfiske og familiedag på Landsjøen tirsdag 31. mars kl. 12-15. Oppmøte ved Nordli, merket fra RV 26. Aktiviteter: Isfiske, klubben har fiskeutstyr til utlån. Grilling, ta med pølser og annen bålmat. Arrangementet er gratis. Sportsfiskeklubben ønsker velkommen til en trivelig dag på isen!

27.03.15 Trysilmesterskap isfiske
Trysil SFK arrangeres årets Trysilmesterskap på Nordre Grønsjøen (Korsberget) 5. april. Påmelding 08.30-09.30. Fisketid 10.00-14.00

19.02.15 Jegerprøvekurs
Årets jegerprøvekurs starter 17. mars. Mer informasjon ligger under linken 'Kurs og aktiviteter'.

27.10.14 Drøyt 30 ryper felt i Bittermarka
Det ble lagt opp til en svært begrenset jakt i Bittermarka i høst med både begrensninger i antall jaktdager per kort og en minimal dagskvote. Dette resulterte i at færre jegere enn vanlig kjøpte jaktkort for Bittermarka. Det ble solgt 25 kort til innenbygds og 12 kort til utenbygds. Rypejakta ble avsluttet 20. oktober. En foreløpig beregning viser at det ble jaktet i 81 dager og felt 32 ryper og en hare. Dette gir en avskyting på 8 % av taksert rypepopulasjon. Tidligere har avskytingen ligget omkring 35 % uavhengig om det har vært lite eller mye fugl i terrenget. Vi mangler fortsatt noen jaktrapporter og ber om at disse innleveres snarlig slik at statistikken blir sikrest mulig.

02.10.14 Småviltjakt
I dag starter småviltjakta opp igjen etter en ukes opphold. Det pågår nå samjakt i alle terrenger. Tilbakemeldingene etter septemberjakta er i samsvar med takseringsresultatene. Litt mer skogsfugl enn i fjor, men fortsatt middelmådig. Derimot virker det som om harejegerne kan glede seg over en fin oppgang i harebestanden.
Vi har ledige kort i følgende områder: Jordet, Trysil, Østby, Nesvoldberget, Lutnes og Åsene.

08.08.14 Svært begrenset jakt i Bittermarka i høst
Flere års erfaring viser at det er jaktinnsatsen (antall jaktdager) som i størst grad påvirker avskytingen av rype i Bittermarka. 100 jaktdager tar ut 11 % av den takserte populasjonen. Dette tallet er forbausende stabilt fra år til år og ser i liten grad ut til å bli påvirket av endrede dagskvoter eller rypetetthet. Med den jaktorganiseringen vi har hatt de siste årene har dette medført et uttak på omkring 35 % både i dårlige og gode rypeår.

Vi ønsker derimot en forsiktig avskyting i dårlige rypeår. På grunn av dette forsøker vi fra i høst en ordning der vi regulerer hvor mange dager hver enkelt jeger kan jakte. Det blir lagt opp til få jaktdager og lav dagskvote i dårlige år og tilsvarende økning i gode år. For å fordele jakttrykket og gi jegeren fleksibilitet kan de tildelte dagene tas ut over en gitt periode.

På grunn av den den lave rypetettheten blir det i høst lagt opp til en svært begrenset jakt der hver jeger kan jakte inntil tre dager. Dagskvoten er på en rype.

28.08.14 Rype- og skogsfugltakseringer
Alle takseringsresultater er nå klare. Tallene for kyllingproduksjon gjelder kun for lirype i de områdene der det også er et innslag av fjellrype. Tallene i parentes er resultatene fra 2013. Som en referanse til hva som er "normalt" har vi lagt ut tallet for et middelår i den 15-års perioden disse områdene har blitt taksert (2000-2014).
Eltdalen: 7 ryper/km2, 4,2 kyllinger/par (4 ryper/km2, 7,4 kyllinger/par). Middelår 14 ryper/ km2.
Tverrfjellet: 14 ryper/km2, 7 kyllinger/par (19 ryper/km2, 7,4 kyllinger/par). Middelår 15 ryper/ km2.
Bittermarka: 9 ryper/km2, 7,1 kyllinger/par (9 ryper/km2, 7,1 kyllinger/par). Middelår 17 ryper/km2.
Drevfjellet: 13 ryper/km2, 7,4 kyllinger/par (47 ryper/km2, 6 kyllinger/par). Middelår 25 ryper/km2.
Fulufjellet: 22 ryper/km2, 7,4 kyllinger/par (6 ryper/km2, 5,3 kyllinger/par). Middelår 22 ryper/km2.
Trysil, skog: 4 skogsfugl/km2 (2 skogsfugl/km2). Middelår 5 skogsfugl/km2.
Ljørdalen, skog: 7 skogsfugl/km2 (11 skogsfugl/km2). Middelår 7 skogsfugl/km2.

23.06.14 Nytt fiskekart
Vi har laget et oppdatert fiskekart foran sesongen 2014. Dette finner du under linken 'Fiske' i menylinjen over. Litt omtale ligger ute på hjemmesiden til Fishspot.

23.06.14 Reirovervåkingsprosjektet
Også denne våren har vi hjulpet vi til med å få utplassert viltkameraer på skogshønsreir. Dette er et prosjekt som skal kartlegge reirrøving. I Trysil fikk vi ut seks kameraer på storfuglreir. Av disse var det vellykket klekking hos tre, mens tre ble røvet. På et av reirene var klekkingen så sen (omkring 21. juni) at dette antakelig var et omlagt reir.
Reir 1: Røy, kamera utplassert 9/5, 6 egg. Røvet av jerv 11/5.
Reir 2: Røy, kamera utplassert 11/5, 3 egg. Røvet av mår 12/5.
Reir 3: Røy, kamera utplassert 20/5, 5 egg. 5 egg klekket.
Reir 4: Røy, kamera utplassert 28/5, 5 egg. 5 egg klekket.
Reir 5: Røy, kamera utplassert 4/6, 7 egg. Røvet, ukjent.
Reir 6: Røy, kamera utplassert 5/6, 9 egg. 9 egg klekket 5/6.

18.06.14 Rådyrjakt
Det var 20 søkere til bukkejakta og 43 til ordinær rådyrjakt. Trekningslistene for høstens rådyrjakt ligger her.