Nyheter

19.05.15 Rådyrjakt
Søknadsfristen for høstens rådyrjakt er 1. juni. Trekningslistene vil bli lagt ut her på hjemmesiden. Søknadsskjemaer ligger her: Bukkejakt. Ordinær jakt. Oversikt over jaktfelt.

15.04.15 Kurs i fluebinding
Hver onsdag i perioden 6. mai til 10. juni blir det arrangert fluebinderkurs ved Trysil Hyttegrend. Kurset er gratis! Mer info finner du her.

27.10.14 Drøyt 30 ryper felt i Bittermarka
Det ble lagt opp til en svært begrenset jakt i Bittermarka i høst med både begrensninger i antall jaktdager per kort og en minimal dagskvote. Dette resulterte i at færre jegere enn vanlig kjøpte jaktkort for Bittermarka. Det ble solgt 25 kort til innenbygds og 12 kort til utenbygds. Rypejakta ble avsluttet 20. oktober. En foreløpig beregning viser at det ble jaktet i 81 dager og felt 32 ryper og en hare. Dette gir en avskyting på 8 % av taksert rypepopulasjon. Tidligere har avskytingen ligget omkring 35 % uavhengig om det har vært lite eller mye fugl i terrenget. Vi mangler fortsatt noen jaktrapporter og ber om at disse innleveres snarlig slik at statistikken blir sikrest mulig.

28.08.14 Rype- og skogsfugltakseringer
Alle takseringsresultater er nå klare. Tallene for kyllingproduksjon gjelder kun for lirype i de områdene der det også er et innslag av fjellrype. Tallene i parentes er resultatene fra 2013. Som en referanse til hva som er "normalt" har vi lagt ut tallet for et middelår i den 15-års perioden disse områdene har blitt taksert (2000-2014).
Eltdalen: 7 ryper/km2, 4,2 kyllinger/par (4 ryper/km2, 7,4 kyllinger/par). Middelår 14 ryper/ km2.
Tverrfjellet: 14 ryper/km2, 7 kyllinger/par (19 ryper/km2, 7,4 kyllinger/par). Middelår 15 ryper/ km2.
Bittermarka: 9 ryper/km2, 7,1 kyllinger/par (9 ryper/km2, 7,1 kyllinger/par). Middelår 17 ryper/km2.
Drevfjellet: 13 ryper/km2, 7,4 kyllinger/par (47 ryper/km2, 6 kyllinger/par). Middelår 25 ryper/km2.
Fulufjellet: 22 ryper/km2, 7,4 kyllinger/par (6 ryper/km2, 5,3 kyllinger/par). Middelår 22 ryper/km2.
Trysil, skog: 4 skogsfugl/km2 (2 skogsfugl/km2). Middelår 5 skogsfugl/km2.
Ljørdalen, skog: 7 skogsfugl/km2 (11 skogsfugl/km2). Middelår 7 skogsfugl/km2.