Nyheter

Rådyrjakt 2018
8. juni 2018
Innen søknadsfristen 1. juni hadde det kommet inn 43 søknader om bukkejakt og 42 søknader om ordinær jakt. Rådyrrettene ble trukket 7. juni. Alle som står oppført på jaktlag som har fått tildelt rett må ha betalt småviltkort/ rådyrkort senest 20. juni, hvis ikke blir retten gjort tilgjengelig for andre lag. Dette må jaktleder ta ansvar for å følge opp. Nytt i år blir at det skal skrives en jaktavtale med de som skal jakte rådyr.

Oppsynssak i Bittermarka
27. april 2018
Statens naturoppsyn (SNO) driver nå intensiv kartlegging av jerveynglinger. Under jerveregistrering i Bittermarka i går påtraff SNO en person som var ute og trente sin fuglehund. Oppsynet anså dette som et klart brudd på båndtvangsbestemmelsene. Personen blir derfor anmeldt til Politiet for dette forholdet.

Fellesforeningen mottar en del meldinger om løse hunder i båndtvangstiden. Dette kan selvsagt føre til uheldige situasjoner overfor ulike viltarter i yngeltiden. Også Fellesforeningens oppsyn vil derfor følge med litt ekstra på dette utover våren og sommeren. For ordens skyld: Båndtvang gjelder i tiden 1. april-20. august.

Beverjakt til 15. mai
23. april 2018
Trysil kommune har vedtatt to forskrifter som åpner for jakt på bever i kommunen til og med 15. mai. Det betyr at de som er tildelt beverkort hos oss nå kan betale kortene sine og begi seg ut på jakt.

Åsene-Lutnes jeger- og fiskerforening
20. april 2018
19. april ble det avholdt konstituerende årsmøte i Åsene-Lutnes jeger- og fiskerforening. Dette skjer etter at årsmøtene i Åsene JFF og Lutnes JFF tidligere i år vedtok en sammenslåing av de to foreningene. Leder i foreningen blir Daniel Karlsmoen. Han får med seg Hans Rydje, Bodil Galaasen, Stian Westgård, Rolf Lutnes og Kjell Inge Løvlund i styret. Foreningen har 130 medlemmer og en meget solid økonomi. Nytt satsingsområde for foreningen blir Rundsjøen helt sør-øst i kommunen. Et flott vann hvor det er planer om kultiveringstiltak og tilrettelegging for å gjøre dette fine vannet mer besøkt av fiskerne. Åsene-Lutnes JFF er tilsluttet Trysil Fellesforening og Norges jeger- og fiskerforbund.

Resultater Trysil Cup
16. april
Trysil Cup gikk av stabelen i helga med konkurranse på Rysjøen lørdag og Eltsjøen søndag. Samlet resultat her.

Rapport fra nærhetsstudie av ulvene i Slettåsreviret
12. mars 2018
I fjor vinter deltok Fellesforeningen i en studie av ulvene i Slettåsreviret. Miljødirektoratet hadde radiomerket flere av dyrene i denne flokken og NINA skulle teste ut metodikk som kunne kartlegge nærgående ulv. Fellesforeningen sa ja til å organisere feltarbeidet i studien. Lokalkjente personer satte opp UHF-sendere ved bebyggelse innenfor reviret. Når de merkede ulvene kom i nærheten av disse senderne begynte senderne med minutt-posisjonering slik at en fikk nøyaktige sporlogger av dyrene. Ulvene var i studieperioden 15. februar-28. mars til stadighet innom bebyggelse og fikk vist fram den adferden som lokalbefolkningen gjennom mange år har opplevd at ulvene i dette reviret har. Nå er rapporten fra denne studien endelig klar og kan leses her.

Gisle Haugen Norgesmester i isfiske for eldre veteran
5. mars 2018.
Iskrigerne fra Trysil Sportsfiskeklubb var i helgen i aksjon under NM i isfiske. Mesterskapet ble arrangert på Røgden på Finnskogen. Det ble et flott arrangement med lag NM på lørdag og individuelt på søndag. Mye snø på isen gjorde at det var tunge forhold og tregt fiske.
Gisle Haugen fra Trysil taklet forholdene utmerket og dro opp 2165 gram med småabbor. Dette holdt til suveren klasseseier i klassen "eldre veteran". Klassen har stor og tøff konkurranse med de mest erfarne fiskerne. Gisle har vært med i Trysil SFK siden klubben ble stiftet i 1990. Han deltar årlig i mange konkurranser i både Norge og Sverige. I isfiskemiljøet er han kjent for sitt gode humør og for at han alltid stiller opp for sine lagkamerater.
På bildet under ser vi pallen i eldre veteran med nr. 1 Gisle Haugen, Trysil SFK, nr. 2 Halfdan Sagnes, Gjøvik og Toten SPF, nr. 3 Terje Lindgren.
Gevirbedømmelse og måling av skaller og kranier
28. februar
Thorbjørn Lysfoss har i flere år bedømt gevir for jegere i Trysil og Hedmark. Han er nå også autorisert for bedømming av skaller og kranier. Han kan da bedømme trofeer for hjortevilt, villsvin, bever, bjørn, ulv, gaupe, jerv, rev, grevling og mårhund. Priser (medl/ ikke medlem) hjortevilt 500/750, skaller og kranier 400/600, bedømming uten premie 300/450. Thorbjørn kontaktes på mob. 90541455.

Spørreundersøkelse til fiskere i Trysil
28. februar 2018
Nå er den tidligere annonserte spørreundersøkelsen til fiskere i Trysil sendt ut til de som registrerte sin epostadresse ved kjøp av fiskekort i 2017. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet leder prosjektet i samarbeid med lokale aktører. Det settes stor pris på din deltakelse. Flotte premier trekkes ut blant de som svarer - blant annet sesongkort på fiske i Trysil, pengepremie, hodelykt og fiskeutstyr.

Foring av rådyr
27. januar 2018
Som kjent er det innført en forskrift om tiltak for å begrense spredningen av CWD. Forskriften innebærer at det er forbudt å fore hjortevilt. Mattilsynet kan likevel gi tillatelse til foring i områder hvor CWD ikke er påvist hvis spesielle forhold skulle tilsi det. På bakgrunn av den svært snørike vinteren i Trysil søkte Fellesforeningen derfor om tillatelse til å iverksette foring av rådyr. Mattilsynet har etter stor pågang av slike forespørsler bestemt at den kommunale viltmyndigheten skal samkjøre foring i sin kommune. I henvendelsen til kommunen må det opplyses om navn på foringsplass, hvem som er ansvarlig for foringen, hva og hvor ofte det fores, tidsrom for foringen, plan for nedtrapping og hvem som melder fra om det observeres unormal oppførsel hos dyrene.
Les mer om riktig foring av rådyr på denne lenken.

Beregnede takseringsresultater august 2017
24. august 2017
Årets takseringer ble gjennomført i perioden 9.-20. august. Totalt er det gått 263 kilometer fordelt på seks områder. Felles for alle områdene er at det har vært en usedvanlig god kyllingproduksjon denne sommeren. Det gjelder både skogsfugl og rype. Dette har medført en fin oppgang av fugl. Nedenfor er beregnede tettheter fra de forskjellige områdene.
Bittermarka: 23 ryper per km2 (8 ryper per km2 i fjor). Middelår 17 ryper per km2. 6,1 kyllinger per par.
Tverrfjellet: 13 ryper per km2 (8 ryper per km2 i fjor). Middelår 15 ryper per km2. 7,1 kyllinger per par hos lirype.
Eltdalen: 13 ryper per km2 (5 ryper per km2 i fjor). Middelår 13 ryper per km2. 8,8 kyllinger per par hos lirype.
Fulufjellet: Takseringsresultatene er klare. Det henvises til Statskogs pressemelding om takseringsresultater og kvoter,
Trysil, skog: 14 skogsfugl per km2 (8 skogsfugl per km2 i fjor). Middelår 6 skogsfugl per km2.
Ljørdalen, skog: Takseringsresultatene er klare. Det henvises til Statskogs pressemelding.