Nyheter

Engersjødreggen 2018
6. juli 2018
Engersjødreggen arrangeres fredag 13. juli kl. 17-22 ved Harrbekkneset. Kr. 50,- for junior og kr. 200,- for voksne.
Senior- og juniorklasse (under 16 år).
1/3 premiering i seniorklassa.
Full premiering i juniorklassa.
Største fisk premieres med kr. 1 per gram, samt vandrepokal.
Hver deltaker kan veie inn en fisk.
Gjedde og lake teller ikke i konkurransen.
TFJFs fiskeregler gjelder.
Salg av sikburgere, kaffe, brus og pølser.
Engeren JFF ønsker vel møtt til en trivelig kveld ved Engeren.

Aversjonsdressur hund-sau
22. juni 2018
Sauerenhestdressur vil pågå fra midt i juli til ut august. Vi holder som vanlig til i Jordet med Dag Richard Øvergård som instruktør. Info og påmelding til Dag Richard på mob. 900 13 221. Han er tilbake fra ferie og klar til å ta i mot påmeldinger fra 9. juli. Siste frist for påmelding er 20. august.

Rådyrjakt 2018
8. juni 2018
Innen søknadsfristen 1. juni hadde det kommet inn 43 søknader om bukkejakt og 42 søknader om ordinær jakt. Rådyrrettene ble trukket 7. juni. Alle som står oppført på jaktlag som har fått tildelt rett må ha betalt småviltkort/ rådyrkort senest 20. juni, hvis ikke blir retten gjort tilgjengelig for andre lag. Dette må jaktleder ta ansvar for å følge opp. Nytt i år blir at det skal skrives en jaktavtale med de som skal jakte rådyr.

Oppsynssak i Bittermarka
27. april 2018
Statens naturoppsyn (SNO) driver nå intensiv kartlegging av jerveynglinger. Under jerveregistrering i Bittermarka i går påtraff SNO en person som var ute og trente sin fuglehund. Oppsynet anså dette som et klart brudd på båndtvangsbestemmelsene. Personen blir derfor anmeldt til Politiet for dette forholdet.

Fellesforeningen mottar en del meldinger om løse hunder i båndtvangstiden. Dette kan selvsagt føre til uheldige situasjoner overfor ulike viltarter i yngeltiden. Også Fellesforeningens oppsyn vil derfor følge med litt ekstra på dette utover våren og sommeren. For ordens skyld: Båndtvang gjelder i tiden 1. april-20. august.

Beverjakt til 15. mai
23. april 2018
Trysil kommune har vedtatt to forskrifter som åpner for jakt på bever i kommunen til og med 15. mai. Det betyr at de som er tildelt beverkort hos oss nå kan betale kortene sine og begi seg ut på jakt.

Åsene-Lutnes jeger- og fiskerforening
20. april 2018
19. april ble det avholdt konstituerende årsmøte i Åsene-Lutnes jeger- og fiskerforening. Dette skjer etter at årsmøtene i Åsene JFF og Lutnes JFF tidligere i år vedtok en sammenslåing av de to foreningene. Leder i foreningen blir Daniel Karlsmoen. Han får med seg Hans Rydje, Bodil Galaasen, Stian Westgård, Rolf Lutnes og Kjell Inge Løvlund i styret. Foreningen har 130 medlemmer og en meget solid økonomi. Nytt satsingsområde for foreningen blir Rundsjøen helt sør-øst i kommunen. Et flott vann hvor det er planer om kultiveringstiltak og tilrettelegging for å gjøre dette fine vannet mer besøkt av fiskerne. Åsene-Lutnes JFF er tilsluttet Trysil Fellesforening og Norges jeger- og fiskerforbund.

Resultater Trysil Cup
16. april
Trysil Cup gikk av stabelen i helga med konkurranse på Rysjøen lørdag og Eltsjøen søndag. Samlet resultat her.

Rapport fra nærhetsstudie av ulvene i Slettåsreviret
12. mars 2018
I fjor vinter deltok Fellesforeningen i en studie av ulvene i Slettåsreviret. Miljødirektoratet hadde radiomerket flere av dyrene i denne flokken og NINA skulle teste ut metodikk som kunne kartlegge nærgående ulv. Fellesforeningen sa ja til å organisere feltarbeidet i studien. Lokalkjente personer satte opp UHF-sendere ved bebyggelse innenfor reviret. Når de merkede ulvene kom i nærheten av disse senderne begynte senderne med minutt-posisjonering slik at en fikk nøyaktige sporlogger av dyrene. Ulvene var i studieperioden 15. februar-28. mars til stadighet innom bebyggelse og fikk vist fram den adferden som lokalbefolkningen gjennom mange år har opplevd at ulvene i dette reviret har. Nå er rapporten fra denne studien endelig klar og kan leses her.

Beregnede takseringsresultater august 2017
24. august 2017
Årets takseringer ble gjennomført i perioden 9.-20. august. Totalt er det gått 263 kilometer fordelt på seks områder. Felles for alle områdene er at det har vært en usedvanlig god kyllingproduksjon denne sommeren. Det gjelder både skogsfugl og rype. Dette har medført en fin oppgang av fugl. Nedenfor er beregnede tettheter fra de forskjellige områdene.
Bittermarka: 23 ryper per km2 (8 ryper per km2 i fjor). Middelår 17 ryper per km2. 6,1 kyllinger per par.
Tverrfjellet: 13 ryper per km2 (8 ryper per km2 i fjor). Middelår 15 ryper per km2. 7,1 kyllinger per par hos lirype.
Eltdalen: 13 ryper per km2 (5 ryper per km2 i fjor). Middelår 13 ryper per km2. 8,8 kyllinger per par hos lirype.
Fulufjellet: Takseringsresultatene er klare. Det henvises til Statskogs pressemelding om takseringsresultater og kvoter,
Trysil, skog: 14 skogsfugl per km2 (8 skogsfugl per km2 i fjor). Middelår 6 skogsfugl per km2.
Ljørdalen, skog: Takseringsresultatene er klare. Det henvises til Statskogs pressemelding.