Nyheter

Jordet JFF inviterer til klubbmesterskap i isfiske
28. mars 2017
Førstkommende søndag arrangerer Jordet JFF åpent klubbmesterskap i isfiske på Eltsjøen. Oppmøte og påmelding ved fiskeplassen fra kl. 09. Fisketid 10-13. Påmeldingsavgift kr. 50,- for seniorer og gratis for juniorer. Foreningen er behjelpelig med utlån av utstyr til nybegynnere.
Atferdsstudie av ulv i Slettåsreviret
26. mars 2017
I samarbeid med NINA ved John Odden og NJFF- Hedmark deltar vi i en studie av nærgående atferd hos ulvene i Slettåsreviret. Prosjektet har to intensjoner:
1. Produsere sporlogger av ulv når de beveger seg i bebodde områder.
2. Test av kameraovervåking som framtidig metode for å kartlegge nærgående ulv.
Prosjektbeskrivelse ligger her.
Begrunnelse for TFJFs deltakelse i studien her.
Relevante data fra prosjektet offentliggjøres på denne siden fortløpende så raskt som praktisk mulig.

Oppdatert 26. mars med en rekke sporlogger fra Osensjøen.
Sporlogg 1: Publisert 16.02.17. Rogstad, Osensjøen øst.
Sporlogg 4: Publisert 22.02.17. Lektninga, Osensjøen øst.
Sporlogg 5: Publisert 22.02.17. Teodors, Slettås. Gjort samtidig som logg nr. 3.
Sporlogg 6: Publisert 26.02.17. Djupsand, Osensjøen øst.
Sporlogg 7: Publisert 26.02.17. Baksjøberget, Osensjøen øst.
Sporlogg 8: Publisert 27.02.17. Sæteren, Fjellstad, Sveen. Osensjøen vest.
Sporlogg 9: Publisert 01.03.17. Hammeren leirsted, Osensjøen øst.
Sporlogg 21: Publisert 08.03.17. S. Tøråsen, Slettås.
Sporlogg 32: Publisert 16.03.17. Vestad/ Sletta, Slettås.
Sporlogg 34: Publisert 17.03.17. S. Tøråsen, Slettås.
Sporlogg 35: Publisert 20.03.17. Rogstad, Osensjøen øst.
Sporlogg 36: Publisert 21.03.17. Gjevaldshaugen, Osensjøen øst.
Sporlogg 37: Publisert 21.03.17. Hammeren, Osensjøen øst.
Sporlogg 38: Publisert 21.03.17. Djupsand, Osensjøen øst.
Sporlogg 39: Publisert 21.03.17. Djupsand, Osensjøen øst.
Sporlogg 40: Publisert 21.03.17. Djupsand, Osensjøen øst.
Sporlogg 41: Publisert 21.03.17. Djupsand, Osensjøen øst.
Sporlogg 42: Publisert 22.03.17. Øverby, Osensjøen øst.
Sporlogg 43: Publisert 22.03.17. Skjæret, Osensjøen øst.
Sporlogg 44: Publisert 22.03.17. Røbuknappen/ Lunner, Osensjøen øst.
Sporlogg 45: Publisert 22.03.17. Djupsand, Osensjøen øst.
Sporlogg 46: Publisert 22.03.17. Øverby, Osensjøen øst.
Sporlogg 47: Publisert 22.03.17. Skjæret, Osensjøen øst.
Sporlogg 48: Publisert 22.03.17. Røbuknappen/ Lunner, Osensjøen øst.
Sporlogg 49: Publisert 22.03.17. Djupsand, Osensjøen øst.
Sporlogg 50: Publisert 22.03.17. Skjæret, Osensjøen øst.
Sporlogg 51: Publisert 22.03.17. Røbuknappen/ Lunner, Osensjøen øst.
Sporlogg 52: Publisert 22.03.17. Skjæret, Osensjøen øst.
Sporlogg 53: Publisert 22.03.17. Rydskog, Osensjøen øst.
Sporlogg 54: Publisert 22.03.17. Røbuknappen/ Lunner, Osensjøen øst.
Sporlogg 55: Publisert 26.03.17. Lunner, Osensjøen øst.
Sporlogg 56: Publisert 26.03.17. Syringa, Osensjøen øst.
Sporlogg 57: Publisert 26.03.17. Osensjøen hyttegrend.
Sporlogg 59: Publisert 26.03.17. Røbuknappen, Osensjøen øst.
Sporlogg 60: Publisert 26.03.17. Røbuknappen, Osensjøen øst.
Sporlogg 61: Publisert 26.03.17. Syringa, Osensjøen øst.
Sporlogg 62: Publisert 26.03.17. Gresgarn hyttegrend, Osensjøen øst.
Sporlogg 63: Publisert 26.03.17. Ifarneset, Osensjøen øst.

Velkommen til isfiskedag på Landsjøen!
23. mars 2017
Kvinnekontaktene i TFJF og Trysil JFF, sammen med Åsene JFF, ønsker hele familien velkommen til isfiskedag på Landsjøen lørdag 8. april. Fjorårets arrangement var en stor suksess, samme vær er bestilt også i år. Foreningen spanderer fiskekort for denne dagen, i tillegg til pølser med lompe. Oppmøte ved Nordli fra klokken 10. Mer informasjon ligger under fanen til 'Jentegruppa'.

Kjell Joar Nerhagen ble Norgesmester i mormyska
12. mars 2017
Under helgens NM i mormyska på Lomnessjøen ble Kjell Joar Nerhagen fra Trysil SFK vinner! I lagkonkurransen ble Trysil SFK nr. 2 med Svein Kristiansen, Ivar Borthen og Kjell Joar Nerhagen på laget. Mesterskapet ble arrangert av Evenstad JFF som fikk gode tilbakemeldinger på et godt arrangement.

På sporingskurs med Aktivitetsskolen
8. mars 2017
Fellesforeningen organiserer flere tilbud for Aktivitetsskolen til Trysil Kommune. I går var vi ute på skogstur med sporing. Vi så tre elger. I tillegg fulgte vi ferske gaupespor og fant et rådyr som hadde blitt tatt av gaupa. Ellers så vi spor etter ulv, rev og elg. På bildet er det Patrick som studerer ulvespor. Rett ved siden av ett revespor, stor forskjell på sporene.


Thorbjørn Lysfoss gjenvalgt som leder i Fellesforeningen
2. mars 2017
På Fellesforeningens årsmøte 1. mars ble Thorbjørn Lysfoss gjenvalgt som leder for to nye år. Øvrige i arbeidsutvalget er nestleder Ola Sjøli og Hans Petter Nergård. Fast møtende varamedlemmer er Leif Lorentsen, Erland Enger og Daniel Karlsmoen (ny). De enkelte lokalforeningene velger hver sin representant til styret.

Anita Bakken ble gjenvalgt som kvinnekontakt og valgt regnskapsfører som vanlig Arnfinn Blixt. Valgkomité for neste år blir Emil Krogh Jota (leder), Erik Lund og Simen Løken.

Fellesforeningens uttalelse vedrørende "ulvejaktsaken"
30. desember 2016
Trysil Fellesforening er en av de organisasjone som har lengst erfaring i å leve med konsekvensene som reintroduksjonen av de store rovdyra har medført. Foreningen har lange tradisjoner som en forsvarer av tradisjonell og høstingsbasert utmarksbruk. Klima- og miljødepartementes oppsiktsvekkende vedtak i ulvejaktsaken bygger på en virkelighetsbeskrivelse som ligger langt unna det som vi erfarer. Les Fellesforeningens uttalelse om denne saken her.

Beregnede takseringsresultater
19. august 2016
Nedenfor legger vi ut resultatene fra årets takseringer. Tall i parentes er fra 2015. Som referanse har vi også lagt ut tetthet i et middelår for perioden 2000-2016. I Tverrfjellet og Eltdalen inngår fjellrype i tetthetsberegningene, mens kyllingproduksjonen kun er beregnet for lirype. Etter ønske fra Statsskog legger vi ikke ut resultater fra Fulufjellet og Ljørdalen, men henviser til deres egen pressemelding.
Bittermarka: 8 ryper/km2 (3 ryper/km2 i fjor). Middelår 16 ryper/km2. Kyllingproduksjon 5,5 kyllinger per par.
Tverrfjellet: 8 ryper/km2 (3 ryper/km2 i fjor). Middelår 15 ryper/km2. Kyllingproduksjon 4,9 kyllinger per par (lirype).
Eltdalen: 5 ryper/km2 (2 ryper/km2 i fjor). Middelår 13 ryper/km2. Kyllingproduksjon 4,6 kyllinger per par (lirype).
Trysil, skog: 8 skogsfugl/km2 (2 skogsfugl/km2 i fjor). Middelår 5 skogsfugl/km2.