Nyheter

20.03.14 Treningssamling i Bittermarka 4.- 6. april
Den første helgen i april arrangerer vi kurs i føring av hund i Bittermarka. Deltakerne går i et parti med inntil åtte hunder per gruppe. Det blir med andre ord masse slipptid på den enkelte. Instruktør er Dag Richard Øvergård. Det er fortsatt ledig plass alle dager. For påmelding eller mer informasjon kontakt oss per e-post eller telefon.

07.03.14 Jaktkort til utenbygdsboende medlemmer
Sesongkortene til utenbygdsboende medlemmer er nå fordelt og sendt ut i posten. Det var 157 godkjente søkere til 90 kort. Det betyr at ikke alle har fått tildelt sesongkort. Disse oppfordres til å søke på de ordinære periodekortene (søknadsfrist 1. juni).

07.03.14 Jegerprøvekurset starter 11. mars
Årets jegerprøvekurs starter 11. mars. Oppmøte på Trysil videregående skole kl. 18.00. Vi har 22 påmeldte deltakere. Kursleder er Martin Haugestad.

10.01.14 Mårprosjektet
Vi har nå fått fylt på med flere feller. Vi har nå både Conibear 120 og 160 (premie for fangede 2 mår) og Syningfeller (3 mår).

16.12.13 Treningskort i Bittermarka
Alle som har søkt om kort for vintertrening innen fristen som var den 15. desember får kort. Kortene blir sendt ut i slutten av måneden. Ledige kort selges nå fortløpende.

04.12.13 Begrensninger i salget av treningskort i Bittermarka
Interressen for å trene fuglehund i Bittermarka øker år for år. På høsten har det lenge vært praktisert en begrensning i antall solgte kort, mens det har vært fritt kortsalg i vintersesongen. På grunn av den store pågangen har Fellesforeningen nå sett seg nødt til å begrense kortsalget også på vinteren. Dette av trivselshensyn for de som bruker dette flotte området. Frist for å søke om kort for vintertrening er 15. desember. Ledige kort vil etter dette bli solgt fortløpende.

02.12.13 Bra start på mårfangsten
I løpet av første fangstmåned har vi i forbindelse med mårprosjektet delt ut tre Syningfeller fra Fellesforeningens kontor. Det vil si ni fangede mår så langt. Vi vet også at det er blir tatt en del mår utover dette. Conibear 220 fellene vi fikk inn har vi returnert siden det er stor enighet blant drevne fangstmenn om at disse er for store for mår. Vi har derimot fått inn et nytt parti med Syningfeller. I tillegg til ordinært fellingstilskudd gir tre fangede mår ei felle, forutsatt at det fylles ut eget skjema over fangsten.

22.11.13 Foreløpige jaktresultater fra Bittermarka
I høst ble det solgt 47 jaktkort til innenbygdsboende jegere. Foreløpig har 42 av disse levert jaktrapport. Disse har jaktet 162 dager og felt 75 ryper og en orrhøne. For utenbygdsboende ble det solgt 23 kort. Hittil har 21 av disse rapportert. De har jaktet 93 dager og felt 41 liryper og en hare. Samlet er det altså så langt innrapportert 116 felte ryper. Dette utgjør et uttak på 31 % av taksert populasjon, noe som er på vanlig nivå. Sett på bakgrunn av det magre rypeåret burde nok uttaket vært lavere. Det bør derfor vurderes jaktordninger som gir et mer fleksibelt uttak tilpasset rypetettheten.

12.11.13 Mårprosjekt
For å stimulere til økt jakt og fangst på mår oppretter vi i vinter en ekstra premieringsordning;
3 stk. fangede mår gir en Syningfelle.
Slik gjør du:
Ta med måren til mottaket der du kvitterer ut ordinært fellingstilskudd.
For hver mår skal det fylles ut et skjema med opplysninger om fangsten.
Få det lokale mottaket til å attestere på skjemaet at måren er vist fram og klippet.
Ta med utfylte og attesterte skjemaer til Fellesforeningens kontor og hent ut premien der.

26.08.13 Resultater fra rype- og skogsfugltakseringene
Alle resultatene er klare. På fjellet har det gjennomgående vært meget god kyllingoverlevelse, men beregnet tetthet i de ulike områdene er svært variabel. Det er en tydelig sammenheng med fjorårets takseringsresultater. De områdene som hadde brukbart med rype i fjor har bra med fugl i år, mens det fortsatt er godt under middels tettheter i terrengene som hadde lite fugl i fjor. For skogsfuglen ser det ut til å være en fin oppgang i Ljørdalen, mens vi ikke har klart å fange opp noen økning i Trysilområdet.

Resultater fra årets takseringer (tall i parentes er fra 2012). I Eltdalen og Tverrfjellet, hvor det også finnes fjellrype, gjelder beregnet kyllingproduksjon for lirype. Til sammenlikning er middelår for perioden 2000-2013 lagt inn for det enkelte område.
Bittermarka- 9 ryper/ km2, 5,0 kyllinger/ par. (3 ryper/ km2, 0,6 kyllinger/ par.) Middelår 18 ryper/ km2.
Tverrfjellet- 19 ryper/ km2, 7,4 kyllinger/ par. (13 ryper/ km2, 2,9 kyllinger/ par.) Middelår 17 ryper/ km2.
Eltdalen- 4 ryper/ km2, 7,4 kyllinger/ par. (5 ryper/ km2, 3,6 kyllinger/ par.) Middelår 14 ryper/ km2.
Drevfjellet- 47 ryper/ km2, 6,0 kyllinger/ par. (32 ryper/ km2, 3,6 kyllinger/ par.) Middelår 28 ryper/ km2.
Fulufjellet- 6 ryper/ km2, 5,3 kyllinger/ par. (4 ryper/ km2, 1,7 kyllinger/ par.) Middelår 21 ryper/ km2.
Trysil, skogsfugl- 2 skogsfugl/ km2. (2 skogsfugl/ km2). Middelår 6 skogsfugl/ km2.
Ljørdalen, skogsfugl- 11 skogsfugl/ km2. (1 skogsfugl/ km2.) Middelår 6 skogsfugl/ km2.

05.02.13 Resultater fra viltsportellingen
Vinterens viltsportelling ble gjennomført helgen 2.-3. februar uten at det ble gjort noen særlig spennende funn denne gang. Det ble funnet gaupespor på bare en linje, jervespor på tre linjer og oter på en. For de øvrige viltartene indikerer resultatene en nedgang med unntak for rådyr. Et referat fra registreringen ligger her.