Nyheter

Temakveld- grunnleggende bruk av GPS
23. februar 2016
Kvinnekontakten inviterer til temakveld onsdag 15. mars. GPS-ekspert, Dag Nordli, kommer for å lære bort det mest grunnleggende om bruk av GPS. Mer informasjon ligger under fanen til Jentegruppa.
Atferdsstudie av ulv i Slettåsreviret
22. februar 2016
I samarbeid med NINA ved John Odden og NJFF- Hedmark deltar vi i en studie av nærgående atferd hos ulvene i Slettåsreviret. Prosjektet har to intensjoner:
1. Produsere sporlogger av ulv når de beveger seg i bebodde områder.
2. Test av kameraovervåking som framtidig metode for å kartlegge nærgående ulv.
Prosjektbeskrivelse ligger her.
Begrunnelse for TFJFs deltakelse i studien her.
Relevante data fra prosjektet offentliggjøres på denne siden fortløpende så raskt som praktisk mulig.

To nye sporlogger lagt ut 22. februar. Det tekniske fungerer foreløpig ikke optimalt da det tar forholdsvis lang tid mellom hver gang halsbåndene laster opp data. Som en ser blir det også "hull" i sporloggen. Disse posisjonene kan godt bli lastet opp senere slik at loggene i så fall blir ajourført etter hvert.
Sporlogg 1: Publisert 16.02.17. Rogstad, Osensjøen øst.
Sporlogg 4: Publisert 22.02.17. Lektninga, Osensjøen øst.
Sporlogg 5: Publisert 22.02.17. Teodors, Slettås. Gjort samtidig som logg nr. 3.

Jegerprøvekurs
18. januar 2017
Årets jegerprøvekurs starter opp ca. 20. mars på Trysil videregående skole. Påmeldingsfristen er 1. mars. Kurset går over ni samlinger, sju teorikvelder og to dager ute. Teorikveldene avholdes kveldstid på Trysil videregående skole. Eksamen avholdes i begynnelsen av juni.
Endelig kursplan blir satt opp etter at påmeldingsfristen er ute og vi ser hvor mange deltakere det blir. Kurset koster kr. 1200,- for medlemmer i NJFF (1500,- for andre). I tillegg kommer et jegerprøvegebyr på kr. 300 som betales til Jegerregisteret. Jegerprøveboka må skaffes i tillegg. Påmelding til oss per mail eller telefon. Vi trenger opplysninger om kandidatens navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer. Vi gjør oppmerksom på at eksamen tidligst kan avlegges fra det kalenderår kandidaten fyller 14 år.

Fellesforeningens uttalelse vedrørende "ulvejaktsaken"
30. desember 2016
Trysil Fellesforening er en av de organisasjone som har lengst erfaring i å leve med konsekvensene som reintroduksjonen av de store rovdyra har medført. Foreningen har lange tradisjoner som en forsvarer av tradisjonell og høstingsbasert utmarksbruk. Klima- og miljødepartementes oppsiktsvekkende vedtak i ulvejaktsaken bygger på en virkelighetsbeskrivelse som ligger langt unna det som vi erfarer. Les Fellesforeningens uttalelse om denne saken her.

To pilkekonkurranser i Trysil
5. desember 2016
I helgen ble det arrangert to isfiskekonkurranser i Trysil. Lørdag 3. desember møtte nærmere 50 ivrige isfiskere opp til sesongåpning på Landsjøen. Mildt vær og fine forhold på isen. Fisken var dog ikke i humør og var lite samarbeidsvillig. Sjelden har det vært så vanskelig på Landsjøen. Før konkurransen tippet man på vinnervekt mellom 10-20 kilo. Høyeste vekt endte derimot på drøyt 4 kilo og det var mange som ikke nådde 1 kilo. Sjelden, eller kanskje aldri, har man fått premie på Landsjøen med 1 kilo fisk.

Ringreven Thomas Ødegård fra Gjøvik og Toten SFK fikk høyeste vekt på 4146 gram. Han ble kåret til Årets Landsjømester og fikk napp i ny vandrepokal. Videre i seniorklassen ble Odd Egil Hansen fra Gjøvik og Toten nr. 2 med 3344 gram og Audun Furuseth nr. 3 med 2069 gram. Espen Kronvald ble beste lokale i denne klassen med en 7. plass. Herrer veteran ble vunnet av Halfdan Sagnes fra Gjøvik og Toten med 1627 gram. Det lokale håpet Ola Sjøli kom på 4. plass med 888 gram. Ole Omang tok 5. plassen i veteran. Dameklassen ble vunnet av Tonje Hauger fra Acerina med 1163 gram. Dameveteran ble vunnet av Ruth Ramstad med 762 gram.

Søndag hadde man forflyttet seg til Ørsjøen. Fortsatt mildt vær uten vind og "stuegolv" på isen. Fisken på Ørsjøen var i variabelt humør med store lokale variasjoner. Enkelte steder var det bra bett fra start, men det dabbet av etter hvert som fisken ble borrsky. De tre med høyeste vekt var på samme sted. Andre steder var det temmelig dødt hele tiden. Det var overraskende høy snittvekt på fisken som lå på rundt 80 gram. Noen litt større og noen mindre, men stort sett jamn og fin konkurransefisk. Totalt ble det tatt opp ca. 100 kilo fisk.

Børre Omang, Åsene JFF, fikk dagens suverent høyeste vekt med 5761 gram. Nr. 2 ble Niklas Strengelsrud, Acerina, med 4548 gram. Nils Øverby, Trysil SFK, nr. 3 med 3888 gram. Veteranklassen ble vunnet av Ola Sjøli, Trysil SFK, med 3884 gram. Fra samme klubb ble Steinar Olsen nr. 2 med 2901 gram. Dameklassen ble vunnet av Kjersti Solli, Raufjøringen, med 2502 gram.

Foreløpig resultat fra rypejakta i Bittermarka
2. november 2016
Fordi takseringene viste at det fortsatt var en tynn rypepopulasjon i Bittermarka ble det lagt opp til en svært så begrenset rypejakt i høst. Hver jeger kunne jakte maks 3 dager og felle 1 rype per dag. 40 jegere benyttet seg av tilbudet om jakt. Rypejakta ble avsluttet 20. oktober og vi har nå klar en foreløpig jaktstatistikk. Noen få jegere har ikke rapportert ennå, men siden vår statistikk er beregnet for samtlige jegere vil det uansett ikke bli store endringer. De 40 jegerne har jaktet til sammen 96 dager og skutt 37 ryper. Dette utgjør et uttak på 11 % av taksert populasjon.

Beregnede takseringsresultater
19. august 2016
Nedenfor legger vi ut resultatene fra årets takseringer. Tall i parentes er fra 2015. Som referanse har vi også lagt ut tetthet i et middelår for perioden 2000-2016. I Tverrfjellet og Eltdalen inngår fjellrype i tetthetsberegningene, mens kyllingproduksjonen kun er beregnet for lirype. Etter ønske fra Statsskog legger vi ikke ut resultater fra Fulufjellet og Ljørdalen, men henviser til deres egen pressemelding.
Bittermarka: 8 ryper/km2 (3 ryper/km2 i fjor). Middelår 16 ryper/km2. Kyllingproduksjon 5,5 kyllinger per par.
Tverrfjellet: 8 ryper/km2 (3 ryper/km2 i fjor). Middelår 15 ryper/km2. Kyllingproduksjon 4,9 kyllinger per par (lirype).
Eltdalen: 5 ryper/km2 (2 ryper/km2 i fjor). Middelår 13 ryper/km2. Kyllingproduksjon 4,6 kyllinger per par (lirype).
Trysil, skog: 8 skogsfugl/km2 (2 skogsfugl/km2 i fjor). Middelår 5 skogsfugl/km2.