Nyheter

Rype- og skogsfugltakseringer
18. august 2017
Takseringene vil pågå for fullt den kommende uken. Referater og resultater legges ut etter hvert. Vi får nok ingen beregnede tetthetsestimater før tidligst mandag 21.

Rypetakseringen i Eltdalen ble gjennomført i løpet av forrige helg. Totalt ble det funnet 208 ryper mot 82 ryper i fjor. Med bakgrunn fra fjorårets taksering var det nok forholdsvis lite stamfugl i dette området i vår. Det har derimot vært usedvanlig godt tilslag på kyllingproduksjonen i sommer. Det ser ut til at de aller fleste rypene har klart å få fram avkom. Det er et snitt på ca. 8 kyllinger per voksent lirypepar.

I Tverrfjellet er det funnet 201 ryper mot 142 i fjor. Også her særdeles god kyllingproduksjon.

Ljørdalen skog; Observert 162 skogsfugl mot 43 i fjor. Meget bra produksjon.

Bittermarkaprøven
16. august 2017
Foreløpige partilister og annen informasjon ligger under linken 'Hund' og 'Bittermarkaprøven'.

Fiskesommer på Røsjøen søndag 20. august kl. 10-13.
16. august 2017
Bommen langs veien inn til Røsjøen fra Kjølberget vil være åpen denne dagen. Jordet JFF skal i samarbeid med grunneierne også foreta en ny runde med uttynningsfiske med finmaskede nett i vannet denne helga. Det blir derfor også mulighet til å være med å ta opp garn, ta fisk ut av garnet og se på og studere fangsten og lære hvordan man tar vare på fangsten. For de som er spesielt interesserte er det også mulig å være med å ta opp garn på lørdag. Dersom du har lyst til å være med også da, ta kontakt med Terje på tlf. 45469193.

Kultivering på Nordre Metsjøen
16. august 2017
Engeren JFF er i gang med kultivering for å gjøre Nordre Metsjøen til et mer attraktivt fiskevann. I helga ble det lagt ut ruse (bildet) til å fange småvokst gytefisk og redusere rekrutteringen, og helga 25.-27. august vil vi gjennomføre et større uttynningsfiske med finmaskede garn. Vi tar gjerne imot dugnadshjelp fra hytteeiere og andre interesserte.
Bittermarkaprøven
9. august 2017
Alle som har meldt på innen fristen som var den 7. august har fått plass. Det er per i dag sju ledige plasser i kvalitet på lørdag og 2 plasser på søndag. VK er fulltegnet.
Kultiveringsfiske på Gløtsjøen
1. august 2017
Røyebestanden i Gløtsjøen er helt avhengig av å bli fisket hardt for ikke å bli overbefolket. Vi foretar derfor årlig tynningsfiske med garn. Sist helg ble årets uttynning gjennomført. Det ble fisket med 127 garn over to netter. Fangsten ble 2763 røyer med samlet vekt på 148,4 kilo. I forhold til i fjor virker det som om det har blitt tettere med fisk, lavere snittvekt og øyensynlig dårligere kondisjonsfaktor. De 62 kiloene som ble tatt ut i fjor var derfor antakelig i minste laget. Samtidig har nok gytebestanden økt etter at vi fjernet ørreten fra sjøen. Så behovet for fortsatt tynningsfiske er åpenbart til stede. På bildet ser vi Ove Stengrundet, Halgrim Søgård og Susanne Stengrundet som renser garn. Foto: Tore Stengrundet.

Spørreundersøkelse om fiske i Trysil 2017
30. juni 2017
Til høsten sendes det ut en spørreundersøkelse til fiskere i Trysil som har registrert sin epostadresse ved kjøp av fiskekort. Undersøkelsen gjennomføres i regia av NINA, NMBU, TØI og BIOTOUR. Undersøkelsen vil gi økt kunnskap om fritidsfisket i Trysil, blant annet fiskernes atferd og holdninger og fiskets økonomiske betydning. Vi setter stor pris om du vil delta. Fiskeutstyr og fiskekort trekkes blant deltakerne.

Danicaklekkinger
28. juni
Etter noen dager med kaldt nordavær er det et etterlengtet værskifte på gang med høyere temperaturer. Onsdag er det bra med danicaklekkinger på Trysilelva og rapporter om vulgata på Ørsjøen. I tillegg fin vannstand i vassdragene.
Foto: Vegard Løberg Kristiansen.


Foreldrefiskekurs og Fiskesommer
28. juni 2017
Sist lørdag arrangerte kvinnekontakten, Jordet JFF og Åsene JFF dag to av foreldrefiskekurset. I stri nordavind gikk turen til Mjølsjøen og Mjølbekken. Her fikk deltakerne testet ut teori i praksis og noen fikk til og med fisk.
På søndag arrangerte Trysil JFF Fiskesommer ved Ulvsjøen. Deltakelsen var over all forventning med nærmere 50 personer til stede. Det ble en travel dag for staben Nils og Ola, men vellykket der de fleste fikk fisk.
Tigerørret
13. juni 2017
Under en fisketur i Tannåa ved Flermoen fikk Frode Nerhagen i helga en spesiell fangst. Fisken veide 490 gram og var tydelig en art i laksefamilien. Det har vært noen forekomster av bekkerøye i tilstøtende småbekker, men fisken som Frode fikk liknet ikke helt på dette. Etter å ha delt bildet med flere som har ekspertise på området er konklusjonen ganske sikkert at eksemplaret er en tigerørret, en krysning mellom ørret og bekkerøye. Vi har fått bekreftet at tigerørret blir satt ut i put and take vann på svensk side i nedslagsfeltet til Tannåa. Det er vel derfor sannsynlig at fisken er en rømling derfra.
Foto: Frode Nerhagen.

Etterlysning: Hvem savner en flueboks?
13. juni 2016
Vår årvåkne oppsynsmann, John Erik, fant på sin oppsynsrunde sist søndag en velfylt flueboks. Savner du en flueboks så ta kontakt med oss.
Rådyrjakt høsten 2017
9. juni 2017
Det var stor pågang av søkere til årets rådyrjakt. 36 søknader til bukkejakt og 42 til ordinær jakt. Nedenfor er lenker til trekningslistene. Vi tar forbehold om at vi får tildelt tilstrekkelig kvote fra viltstellområdene. Vi minner om at alle jeger må ha betalt småviltkort, alternativt rådyrkort, senest 20. juni. Hvis ikke dette er i orden innen fristen blir retten tilbudt jegere på reserveliste. Bukkejakt. Ordinær jakt.

Bra resultater på jegerprøveeksamen
31. mai 2017
Årets jegerprøvekurs har hatt 33 kandidater i aldersgruppen 14-47 år. Av disse hele 22 jenter/ damer. I går var 31 av kandidatene oppe til eksamen. 28 besto på første forsøk, noe som er et meget godt resultat. Instruktør på årets kurs har vært Rolf Harald Østmoe. Vi ønsker de nye jegerne lykke til med mange fine jaktopplevelser!

Mort på Eltsjøen
25. april 2017
Følgende er hentet fra Jordet JFFs facebookside:

Isfiskernes tradisjonelle sesongavslutning ble avholdt på Eltsjøen i helgen med del to av Trysil-Cup. 128 fiskere tok opp i overkant av 200 kg fisk, i hovedsak abbor. Vinneren tok like i overkant av 6 kg fisk i løpet av de fire timene konkurransen varte. Jordet JFF tok i år igjen på seg oppdraget med lokal cafédrift ved Handicapplassen og fikk inn en fin sum til foreningen. Stor takk til dugnadsgjengen!

Det som ikke var like lystelig var at en av fiskerne fikk en mort - EN MORT PÅ ELTSJØEN! Det er en art vi absolutt ikke vil ha tilbake i sjøen. Kan diskutere seg grønn på hvordan den har tatt seg dit og om den var alene i sjøen. Vi får jo bare håpe på det siste, selv om sannsynligheten for det kanskje ikke er den beste... Tiden vil vise hva som er riktig. I mellomtiden kan vi ikke få understreket sterkt nok at bruk av levende agnfisk er strengt forbudt og at bruk av levende, ikke stedegen agnfisk er å spille rulett med hele fiskesamfunnet i Eltsjøen.

En annen av deltakerne tok med seg fisken og har i etterkant skrevet følgende på Trysil Sportsfiskeklubbs FB-side:

"...Eltsjø-mysteriet 2017: Morte-individet "Morten" som ble tatt på konkurransen på Eltsjøen 23. April var en gytemoden hannfisk på 152,2 gram fordelt på 235 mm. Jeg har veldig raskt kikket på otolitt, skjell og gjellelokk og vil grovt estimere den til å ha avgått med døden i en alder av 10 - 12 år..".


Atferdsstudie av ulv i Slettåsreviret
3. april 2017
Atferdsstudien av ulvene i Slettåsreviret er nå foreløpig avsluttet og nærhetsfunksjonen på senderne er skrudd av. I løpet av perioden har det blitt produsert 68 kartbilder med fra 1 til flere enn 10 sporlogger per bilde. Vi har ikke lykkes i å få film av ulv på noen av kameraene som har vært ute til tross for passeringer rett forbi. Det har vært svært stor interesse for prosjektet med 70 000 sidetreff i perioden. Toppen var 6. mars da hjemmesiden hadde mer enn 23 000 sidevisninger. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter at vi har fått evaluert prosjektet. En stor takk til lokale ildsjeler som har betjent sendere og kameraer og lokalbefolkningen som har stilt seg positive til gjennomføringen. Kartbildene er nå flyttet og ligger under fanen 'Rapporter'.

Beregnede takseringsresultater
19. august 2016
Nedenfor legger vi ut resultatene fra årets takseringer. Tall i parentes er fra 2015. Som referanse har vi også lagt ut tetthet i et middelår for perioden 2000-2016. I Tverrfjellet og Eltdalen inngår fjellrype i tetthetsberegningene, mens kyllingproduksjonen kun er beregnet for lirype. Etter ønske fra Statsskog legger vi ikke ut resultater fra Fulufjellet og Ljørdalen, men henviser til deres egen pressemelding.
Bittermarka: 8 ryper/km2 (3 ryper/km2 i fjor). Middelår 16 ryper/km2. Kyllingproduksjon 5,5 kyllinger per par.
Tverrfjellet: 8 ryper/km2 (3 ryper/km2 i fjor). Middelår 15 ryper/km2. Kyllingproduksjon 4,9 kyllinger per par (lirype).
Eltdalen: 5 ryper/km2 (2 ryper/km2 i fjor). Middelår 13 ryper/km2. Kyllingproduksjon 4,6 kyllinger per par (lirype).
Trysil, skog: 8 skogsfugl/km2 (2 skogsfugl/km2 i fjor). Middelår 5 skogsfugl/km2.