Nyheter

Jegerprøvekurs
19. februar 2018
Årets jegerprøvekurs starter 5. april. Kurset består av sju kvelder med teori og to samlinger ute. Ved påmelding trenger vi opplysninger om navn, postadresse, fødselsdato, mobilnummer og epost. Påmeldingsfristen er 20. mars. Litt mer informasjon ligger under menyknappen "Kurs og aktiviteter".
Ekstraordinær båndtvang innført i Trysil
5. februar 2018
Trysil kommune har med umiddelbar virkning innført forskrift om ekstraordinær båndtvang. Båndtvangen gjelder for hele kommunen. Dette innebærer at alle som har løst treningskort hos oss må innstille treningsaktiviteten inntil videre. Fellesforeningen kommer til å søke om dispensasjon for hundetrening i Bittermarka etter at vi har tatt en sjekk på at det ikke står igjen hjortevilt i noen del av terrenget.
Melding om vedtaket med begrunnelse finnes her. Forskriften ligger her.
Foring av rådyr
27. januar 2018
Som kjent er det innført en forskrift om tiltak for å begrense spredningen av CWD. Forskriften innebærer at det er forbudt å fore hjortevilt. Mattilsynet kan likevel gi tillatelse til foring i områder hvor CWD ikke er påvist hvis spesielle forhold skulle tilsi det. På bakgrunn av den svært snørike vinteren i Trysil søkte Fellesforeningen derfor om tillatelse til å iverksette foring av rådyr. Mattilsynet har etter stor pågang av slike forespørsler bestemt at den kommunale viltmyndigheten skal samkjøre foring i sin kommune. I henvendelsen til kommunen må det opplyses om navn på foringsplass, hvem som er ansvarlig for foringen, hva og hvor ofte det fores, tidsrom for foringen, plan for nedtrapping og hvem som melder fra om det observeres unormal oppførsel hos dyrene.
Les mer om riktig foring av rådyr på denne lenken.

Ilder i Trysil
8. januar 2018
En av våre mange ivrige revejegere har siden romjula hatt besøk av en ilder på reveåtet sitt. Ilderen er stadig bortom åtet og forsyner seg med mat som den hamstrer i ganger og huler den har gravd ut i nærheten. Denne arten må sies å være å være en sjeldenhet i Trysil. I litteraturen oppgis ilderen å være fåtallig utbredt i Norge rundt Oslofjordområdet opp til Hedmark. Ilder holdes også som kjæledyr og enkelte individer i naturen kan være rømte husdyr.
Foto: Ole Petter Blestad.

Foreløpig resultat fra rypejakta i Bittermarka
2. november 2017.
Årets rypejakt i Bittermarka pågikk i perioden 10. september til 20. oktober med opphold første uke i elgjakta. Hver jeger kunne i høst jakte tre dager innenfor sin tildelte periode med en dagskvote på tre ryper. Det ble solgt 81 rypekort. Så langt har 72 jegere levert jaktrapporten. På bakgrunn av disse rapportene har vi beregnet en foreløpig jaktstatistikk for samtlige jegere. Vi oppfordrer likevel de som ennå ikke har gitt tilbakemelding om å levere rapport for å gi sikrest mulig statistikk. Beregningene viser at det har blitt jaktet 188 dager og felt 175 ryper, 1 orrhøne og 1 hare. Dette tilsvarer 2,32 jaktdager per jeger og 0,93 felt rype per jaktdag. Jegerne rapporterer om bra med rype og tidlig flokking.
Uttynningsfiske i Nordre Metsjøen
8. september 2017.
Forrige helgs uttynningsfiske ga en fangst på 693 ørreter og 29,9 kilo første natta. Andre natta ble det tatt 320 fisker og 13,1 kilo. Det ble brukt 79 garn fra 13-18 millimeters maskevidde. I rusa som ble lagt ut ble det tatt 66 fisker. I alle disse fangstene er det kun to ørreter som er over 300 gram.


Jakt i Bittermarka
1. september 2017
Følgende ordning er vedtatt for høstens rypejakt i Bittermarka:
Jeger som har fått tildelt jaktkort kan jakte maksimalt tre dager innenfor tildelt periode. Dagskvoten er 3 ryper.
Innenbygds pulje B kan benytte sine tre dager innenfor periodene 10-16/9 og 2-20/10.
Innenbygds pulje A kan benytte sine tre dager innenfor periodene 17-24/9 og 2-20/10.
Utenbygds er fordelt på de fire ordinære periodene og kan benytte sine tre dager innenfor tildelt periode.
Alle jaktkort for Bittermarka er sendt ut i dag. For utenbygdsboende er det ikke lenger ledige kort. Innenbygdsboende som ikke har fått tilsendt kort og som ønsker jakt må ta kontakt med oss snarest mulig.

Justering av dagskvote på rype
1. september 2017
På bakgrunn av årets taksering fastsettes dagskvoten på rype til 3 ryper/ jeger/ dag. Dette gjelder for alle våre jaktområder.

Høstfiske
31. august 2017
Det blir september og som vanlig kommer spørsmålene om det fortsatt er tillatt å fiske. For ordens skyld, her er reglene for høstfredning hos oss:
"I alle elver og bekker, unntatt Trysilelva, Ljøra og Engera, er fiske forbudt 15/9-31/10.
I alle sjøer og tjern, samt i Trysilelva, Ljøra og Engera, er fiske tillatt hele høsten. Innenfor en avstand av 50 meter fra inn- og utløpsos i sjøer og tjern er fiske likevel forbudt 15/9-31/10."
Som en ser så er det flust av muligheter for de som ønsker å forlenge fiskesesongen utover flotte høstdager.

Beregnede takseringsresultater august 2017
24. august 2017
Årets takseringer ble gjennomført i perioden 9.-20. august. Totalt er det gått 263 kilometer fordelt på seks områder. Felles for alle områdene er at det har vært en usedvanlig god kyllingproduksjon denne sommeren. Det gjelder både skogsfugl og rype. Dette har medført en fin oppgang av fugl. Nedenfor er beregnede tettheter fra de forskjellige områdene.
Bittermarka: 23 ryper per km2 (8 ryper per km2 i fjor). Middelår 17 ryper per km2. 6,1 kyllinger per par.
Tverrfjellet: 13 ryper per km2 (8 ryper per km2 i fjor). Middelår 15 ryper per km2. 7,1 kyllinger per par hos lirype.
Eltdalen: 13 ryper per km2 (5 ryper per km2 i fjor). Middelår 13 ryper per km2. 8,8 kyllinger per par hos lirype.
Fulufjellet: Takseringsresultatene er klare. Det henvises til Statskogs pressemelding om takseringsresultater og kvoter,
Trysil, skog: 14 skogsfugl per km2 (8 skogsfugl per km2 i fjor). Middelår 6 skogsfugl per km2.
Ljørdalen, skog: Takseringsresultatene er klare. Det henvises til Statskogs pressemelding.

Kultiveringsfiske på Gløtsjøen
1. august 2017
Røyebestanden i Gløtsjøen er helt avhengig av å bli fisket hardt for ikke å bli overbefolket. Vi foretar derfor årlig tynningsfiske med garn. Sist helg ble årets uttynning gjennomført. Det ble fisket med 127 garn over to netter. Fangsten ble 2763 røyer med samlet vekt på 148,4 kilo. I forhold til i fjor virker det som om det har blitt tettere med fisk, lavere snittvekt og øyensynlig dårligere kondisjonsfaktor. De 62 kiloene som ble tatt ut i fjor var derfor antakelig i minste laget. Samtidig har nok gytebestanden økt etter at vi fjernet ørreten fra sjøen. Så behovet for fortsatt tynningsfiske er åpenbart til stede. På bildet ser vi Ove Stengrundet, Halgrim Søgård og Susanne Stengrundet som renser garn. Foto: Tore Stengrundet.

Spørreundersøkelse om fiske i Trysil 2017
30. juni 2017
Til høsten sendes det ut en spørreundersøkelse til fiskere i Trysil som har registrert sin epostadresse ved kjøp av fiskekort. Undersøkelsen gjennomføres i regia av NINA, NMBU, TØI og BIOTOUR. Undersøkelsen vil gi økt kunnskap om fritidsfisket i Trysil, blant annet fiskernes atferd og holdninger og fiskets økonomiske betydning. Vi setter stor pris om du vil delta. Fiskeutstyr og fiskekort trekkes blant deltakerne.

Danicaklekkinger
28. juni
Etter noen dager med kaldt nordavær er det et etterlengtet værskifte på gang med høyere temperaturer. Onsdag er det bra med danicaklekkinger på Trysilelva og rapporter om vulgata på Ørsjøen. I tillegg fin vannstand i vassdragene.
Foto: Vegard Løberg Kristiansen.


Foreldrefiskekurs og Fiskesommer
28. juni 2017
Sist lørdag arrangerte kvinnekontakten, Jordet JFF og Åsene JFF dag to av foreldrefiskekurset. I stri nordavind gikk turen til Mjølsjøen og Mjølbekken. Her fikk deltakerne testet ut teori i praksis og noen fikk til og med fisk.
På søndag arrangerte Trysil JFF Fiskesommer ved Ulvsjøen. Deltakelsen var over all forventning med nærmere 50 personer til stede. Det ble en travel dag for staben Nils og Ola, men vellykket der de fleste fikk fisk.
Tigerørret
13. juni 2017
Under en fisketur i Tannåa ved Flermoen fikk Frode Nerhagen i helga en spesiell fangst. Fisken veide 490 gram og var tydelig en art i laksefamilien. Det har vært noen forekomster av bekkerøye i tilstøtende småbekker, men fisken som Frode fikk liknet ikke helt på dette. Etter å ha delt bildet med flere som har ekspertise på området er konklusjonen ganske sikkert at eksemplaret er en tigerørret, en krysning mellom ørret og bekkerøye. Vi har fått bekreftet at tigerørret blir satt ut i put and take vann på svensk side i nedslagsfeltet til Tannåa. Det er vel derfor sannsynlig at fisken er en rømling derfra.
Foto: Frode Nerhagen.

Etterlysning: Hvem savner en flueboks?
13. juni 2016
Vår årvåkne oppsynsmann, John Erik, fant på sin oppsynsrunde sist søndag en velfylt flueboks. Savner du en flueboks så ta kontakt med oss.
Rådyrjakt høsten 2017
9. juni 2017
Det var stor pågang av søkere til årets rådyrjakt. 36 søknader til bukkejakt og 42 til ordinær jakt. Nedenfor er lenker til trekningslistene. Vi tar forbehold om at vi får tildelt tilstrekkelig kvote fra viltstellområdene. Vi minner om at alle jeger må ha betalt småviltkort, alternativt rådyrkort, senest 20. juni. Hvis ikke dette er i orden innen fristen blir retten tilbudt jegere på reserveliste. Bukkejakt. Ordinær jakt.

Bra resultater på jegerprøveeksamen
31. mai 2017
Årets jegerprøvekurs har hatt 33 kandidater i aldersgruppen 14-47 år. Av disse hele 22 jenter/ damer. I går var 31 av kandidatene oppe til eksamen. 28 besto på første forsøk, noe som er et meget godt resultat. Instruktør på årets kurs har vært Rolf Harald Østmoe. Vi ønsker de nye jegerne lykke til med mange fine jaktopplevelser!

Mort på Eltsjøen
25. april 2017
Følgende er hentet fra Jordet JFFs facebookside:

Isfiskernes tradisjonelle sesongavslutning ble avholdt på Eltsjøen i helgen med del to av Trysil-Cup. 128 fiskere tok opp i overkant av 200 kg fisk, i hovedsak abbor. Vinneren tok like i overkant av 6 kg fisk i løpet av de fire timene konkurransen varte. Jordet JFF tok i år igjen på seg oppdraget med lokal cafédrift ved Handicapplassen og fikk inn en fin sum til foreningen. Stor takk til dugnadsgjengen!

Det som ikke var like lystelig var at en av fiskerne fikk en mort - EN MORT PÅ ELTSJØEN! Det er en art vi absolutt ikke vil ha tilbake i sjøen. Kan diskutere seg grønn på hvordan den har tatt seg dit og om den var alene i sjøen. Vi får jo bare håpe på det siste, selv om sannsynligheten for det kanskje ikke er den beste... Tiden vil vise hva som er riktig. I mellomtiden kan vi ikke få understreket sterkt nok at bruk av levende agnfisk er strengt forbudt og at bruk av levende, ikke stedegen agnfisk er å spille rulett med hele fiskesamfunnet i Eltsjøen.

En annen av deltakerne tok med seg fisken og har i etterkant skrevet følgende på Trysil Sportsfiskeklubbs FB-side:

"...Eltsjø-mysteriet 2017: Morte-individet "Morten" som ble tatt på konkurransen på Eltsjøen 23. April var en gytemoden hannfisk på 152,2 gram fordelt på 235 mm. Jeg har veldig raskt kikket på otolitt, skjell og gjellelokk og vil grovt estimere den til å ha avgått med døden i en alder av 10 - 12 år..".


Atferdsstudie av ulv i Slettåsreviret
3. april 2017
Atferdsstudien av ulvene i Slettåsreviret er nå foreløpig avsluttet og nærhetsfunksjonen på senderne er skrudd av. I løpet av perioden har det blitt produsert 68 kartbilder med fra 1 til flere enn 10 sporlogger per bilde. Vi har ikke lykkes i å få film av ulv på noen av kameraene som har vært ute til tross for passeringer rett forbi. Det har vært svært stor interesse for prosjektet med 70 000 sidetreff i perioden. Toppen var 6. mars da hjemmesiden hadde mer enn 23 000 sidevisninger. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter at vi har fått evaluert prosjektet. En stor takk til lokale ildsjeler som har betjent sendere og kameraer og lokalbefolkningen som har stilt seg positive til gjennomføringen. Kartbildene er nå flyttet og ligger under fanen 'Rapporter'.

Beregnede takseringsresultater
19. august 2016
Nedenfor legger vi ut resultatene fra årets takseringer. Tall i parentes er fra 2015. Som referanse har vi også lagt ut tetthet i et middelår for perioden 2000-2016. I Tverrfjellet og Eltdalen inngår fjellrype i tetthetsberegningene, mens kyllingproduksjonen kun er beregnet for lirype. Etter ønske fra Statsskog legger vi ikke ut resultater fra Fulufjellet og Ljørdalen, men henviser til deres egen pressemelding.
Bittermarka: 8 ryper/km2 (3 ryper/km2 i fjor). Middelår 16 ryper/km2. Kyllingproduksjon 5,5 kyllinger per par.
Tverrfjellet: 8 ryper/km2 (3 ryper/km2 i fjor). Middelår 15 ryper/km2. Kyllingproduksjon 4,9 kyllinger per par (lirype).
Eltdalen: 5 ryper/km2 (2 ryper/km2 i fjor). Middelår 13 ryper/km2. Kyllingproduksjon 4,6 kyllinger per par (lirype).
Trysil, skog: 8 skogsfugl/km2 (2 skogsfugl/km2 i fjor). Middelår 5 skogsfugl/km2.