Nyheter

Opplæringsjakt på rådyr
5. oktober 2016
Helgen 25.-27. november arrangerer kvinnekontakten opplæringsjakt på rådyr. Kurset er forbeholdt jenter/ kvinner. Siden dette kurset er populært og med begrensning i antall deltakere lønner det seg å være rask med påmeldingen. Mer informasjon om opplæringsjakta her.

Ulovlig garnfiske i Støtbekken
3. oktober 2016
Tirsdag i forrige uke kunne en observant hytteeier plukke opp et garn fra Støtbekken. Denne bekken er et viktig gyte- og oppvekstområde for den flotte ørreten i Mjølsjøen. Det er mange tiår siden lokalbefolkningen drev garnfiske i Mjølsjøen, den gang til husbehov. Sjøen kultiveres i dag til glede for sportsfiskere og er et av våre aller mest populære fiskevann. Det er ikke tillatt med garnfiske i hverken sjøen eller bekkene. Støtbekken er i tillegg fredet for alle typer fiske i perioden 15. september-31. oktober i forbindelse med gytingen. Ulovlig garnfiske etter gytefisk i fredningsperioden kan vel beskrives med ett ord; lavmål.

Samjakt resten av høsten
3. oktober 2016
2. oktober startet småviltjakta opp igjen etter en ukes pause. Fram til jul pågår det nå både elgjakt og småviltjakt i alle områder.

Per i dag har vi ledige kort i alle områder unntatt Bittermarka. Vi minner om at det nå er slutt på rypejakta. Unntaket er Bittermarka hvor det blir en meget begrenset rypejakt 2.-20. oktober.

Under informasjonssiden vår om småviltjakt har vi lagt ut nye jaktkart for hvert delområde. Kartene viser yttergrensene. Jakt på innmark, ved boliger/ hytter, etc. innenfor jaktfeltene er ikke tillatt.

Høstfiske
21. september 2016
Hos oss er det tillatt å fiske hele høsten i alle sjøer og tjern, samt i Trysilelva, Engera og Ljøra. Det er kun i andre elver, åer og bekker hvor det er fredet i perioden 15/9-31/10. Derfor er det ingen grunn til å rydde bort fiskeutstyret ennå. De to siste årene har oktober vært den beste fiskemåneden hos Gjerfloen Fluefiske. Så lang har høsten vært usedvanlig mild og fin, så det er bare å komme seg ut. Og fiskeplassene har du nesten for deg selv på denne tiden. Her deler en av de lokale entusiastene, Vegar Kristiansen, sine tips om høstfiske i stille vann.

Vinnere av trekningspremier under Elgfestivalen
6. september 2016
På vår stand hadde vi laserskyting på løpende elg. Alle skyttere har vært med i trekningen av premier.
Vinnere av hver sin pæreskinke er Ask Aneus Karlsmoen og Carl Haugen. Vinnere av hver sin jaktfilm er Stein Grønseth, Arne Ørbak, Espen Torgersrud og Stian Tannåneset. Vi gratulerer!

Resultater fra Elgfestivalmesterskapet i skyting
5. september 2016
Resultater Elgfestivalmesterskap:
1. Lars Klemet Strand, Høland JSK, KLA, 124.
2. Hans Petter Løberg, Vang JFF, KLA, 121 e.e.o.
3. Åge Rustestuen, Gjøvik JSK, JA, 121 e.e.o.

Trysilmesterskap jaktlag:
1. Jaktlaget Livredd, 280.
2. Martin Brendens jaktlag, 279.
3. Grimsåsen jaktlag, 268.

Opplæringsjakt på elg
1. september 2016
I oktober tilbyr vi et meget bra opplegg for opplæringsjakt på elg. Jakta foregår på Langmoteigen som i år har ei kvote på en liten okse og en kalv. Under Elgfestivalen nå i helga vil kursleder Erland Enger stå på vår stand. Vi anbefaler alle som er nysgjerrige på kursopplegget å stikke innom og slå av en prat med Erland. Litt informasjon om opplæringsjakta ligger her.

Truxor'n i gang på Bredflotjernet
30. august 2016
Bredflotjernet er et fint fiskevann i Nordre Trysil. Dessverre har det gjennom flere år blitt en stadig økt begroing i vannet. Litt ut på sommeren når planteveksten har kommet skikkelig i gang blir det derfor vanskelig å fiske i store deler av tjernet. Foreningens amfibiemaskin er nå på plass ved Bredflotjernet. Vi håper at klipping og fjerning av torv kan bidra til å hemme gjengroingen. På bildet ser vi Sigmund Stengrundet ta en liten testrunde med maskina. Det ser lovende ut.

Foto: Terje Stenseth.

Skytetrening for damer- både hagle og rifle
29. august 2016
Kvinnekontakten har satt opp treningskvelder for damer. Lerdueskyting blir tirsdag 6. september. Rifleskytingen blir mandag 12. september. Her blir det også mulighet til å ta storviltprøven. Mer informasjon om treningskveldene og andre aktiviteter under menyknappen 'Jentegruppa'.

Prøvefiske i Pettertjernet og Presttjernet
29. august 2016.
Disse små og grunne vannene har gjennom en årrekke blitt kultivert ved utsetting av røye og kalking. Kalkingsprosjektet ble avsluttet for et par år siden. I helgen var vi inne og foretok et enkelt prøvefiske for å sjekke status. Først og fremst for å se om det kunne være noen naturlig rekruttering, noe vi hittil ikke har kunnet påvise. Rekruttering av røye ble ikke registrert denne gangen heller. Derimot ga undersøkelsen noen andre overraskelser. I Pettertjernet ble det tatt sju røyer med vekt fra 396-626 gram. I tillegg en ørret på 39 gram. I Presttjernet ble en røye på ca. 30 cm satt ut igjen. Det ble tatt en ørret på 155 gram og 20 store ørekyter på omkring 20 gram! Ørret har vi aldri funnet i noen av disse tjernene. Dette er nok fisk som har vandret opp fra bekkene. Ørekyte har vi heller ikke sett i Presttjernet før, men så har vi heller ikke fisket med så små maskestørrelser som nå. Foto: Tore Stengrundet.

Innskrenkninger i høstens rypejakt
25. august 2016
Årets taksering viser at det fortsatt er godt under middels med rype i våre områder. Styret har derfor bestemt å forkorte jakttiden på rype i forhold til det som tidligere er annonsert. For høsten gjelder således følgende for jakt etter rype på Fellesforeningens jaktområde:
Rype i Engeren jaktområde: 10-20/9. Dagskvote 2 ryper/ jeger/ dag.
Rype på øvrige områder (ikke Bittermarka): 10-24/9. Dagskvote 2 ryper/ jeger/ dag.
I Bittermarka blir det en svært begrenset jakt på rype 2-20/10. Kort med nærmere info sendes ut i løpet av de nærmeste dagene.

For annet småvilt blir det ingen endringer. Det vil si at vi følger de nasjonale forskriftene, med unntak av at det er opphold i all småviltjakt 25/9-1/10.

Bittermarkaprøven
22. august 2016
Et referat med premieliste og bilder fra årets jaktprøve ligger på siden 'Bittermarkaprøven'.

Beregnede takseringsresultater
19. august 2016
Nedenfor legger vi ut resultatene fra årets takseringer. Tall i parentes er fra 2015. Som referanse har vi også lagt ut tetthet i et middelår for perioden 2000-2016. I Tverrfjellet og Eltdalen inngår fjellrype i tetthetsberegningene, mens kyllingproduksjonen kun er beregnet for lirype. Etter ønske fra Statsskog legger vi ikke ut resultater fra Fulufjellet og Ljørdalen, men henviser til deres egen pressemelding.
Bittermarka: 8 ryper/km2 (3 ryper/km2 i fjor). Middelår 16 ryper/km2. Kyllingproduksjon 5,5 kyllinger per par.
Tverrfjellet: 8 ryper/km2 (3 ryper/km2 i fjor). Middelår 15 ryper/km2. Kyllingproduksjon 4,9 kyllinger per par (lirype).
Eltdalen: 5 ryper/km2 (2 ryper/km2 i fjor). Middelår 13 ryper/km2. Kyllingproduksjon 4,6 kyllinger per par (lirype).
Trysil, skog: 8 skogsfugl/km2 (2 skogsfugl/km2 i fjor). Middelår 5 skogsfugl/km2.

Lite smågnagere
18. august
Under fugletakseringen skal taksørene krysse av for observasjoner av smågnagere. Ved årets taksering er det gått 268 kilometer takseringslinje hos oss. Det er kun observert en eneste smågnager, en lemen som for øvrig ble avlivet av en ivrig engelsk setter. Det er knapt dagrovfugler å se og svært lite sportegn etter rev. Mye tyder på at det har vært nok et dårlig produksjonsår for småpredatorene. Taksørene har sett en bjørn. Konklusjonen må vel derfor bli at det er like mye bjørn som smågnagere i Trysil i år.

Kultiveringsfiske på Gløtsjøen
17. august 2016
Gløtsjøen er et meget produktivt røyevann. Rekrutteringen er tallrik og vannet bikker fort over til å bli overbefolket. Derfor er det viktig med et kontinuerlig tynningsfiske med finmaskede garn. Sist helg ble det fisket i to netter, totalt 194 garndøgn. Det ble tatt ut 1028 røyer med en snittvekt på 61 gram. Fangst per innsats er tilnærmet halvert siden før. En annen indikator på at man nå har kontroll på rekrutteringen er at kjønnsmoden småfisk, som vi har fått mye av før, nå nesten er fraværende. Som bildene viser har også småfisken rød kjøttfarge. Foto: Tore Stengrundet.

Rype- og skogsfugltakseringer
15. august 2016
Årets takseringer er nå på det nærmeste fullført. I skogen ser det ut til at en forholdsvis beskjeden stamfuglpopulasjon har hatt meget bra tilslag på årets hekking. Det er en gledelig stor andel av både røy og orrhøner som har fått fram kull. I rypefjellet er det et litt mer variert bilde. Også her er det en god del kull, men forholdsvis langt mellom hvert. I tillegg er det også en del voksen fugl uten kyllinger. Inntrykket før de beregnede resultatene foreligger er at det sammenliknet med i fjor er en oppgang av både rype og skogsfugl, forholdsvis størst økning av skogsfugl. Resultatene legges ut på hjemmesiden etter hvert som de er klare.

Ny bru ved Nøsledammen
2. august 2016
Ved Nøsledammen i Elta et par kilometer nedenfor Eltsjøen er det ei mye benyttet gangbro. Gangbroa er en del av Pilegrimsleden. Broa blir svært ofte benyttet av fiskere og turgåere som ønsker å ta seg over på andre siden av åa. I flommen denne våren tok vannmassene med seg broa. Takket være en storstilt dugnadsinnsats av medlemmer i Jordet JFF ble det i midten av juli bygd ei ny bro ved Nøsledammen. Broa er løftet litt opp i forhold til den gamle. Så nå håper vi at den berger de kommende flommer.

10 fiskevann
4. juli
10 familievennlige turer til et utvalg av våre mange fine fiskevann. Klipp kortet i turkassa, legg ut bilde fra turen på Instagram og bli med i trekkingen av fine premier. Kart over turmålene.

Rådyrjakt 2016
8. juni 2016
Trekningen av høstens rådyrjakt er foretatt. Det var innkommet 23 søknader om bukkejakt og 32 søknader om ordinær jakt. Vi minner om at alle jegere som står oppført på laget skal ha betalt småviltkort eller rådyrkort senest 20. juni. For jaktlag som ikke oppfyller dette kravet vil retten bli tilbudt jaktlag på reserveliste. Oversikt over tildeling av rådyrjakt høsten 2016.