Nyheter

04.08.15 Bittermarkaprøven.
Foreløpige partilister er nå lagt ut under lenken 'Hund' og 'Bittermarkaprøven'.

26.05.15 Høljedalen inngår nå i Fellesforeningens fiskekort
Vestre Trysil som omfatter en rekke fiskevann i Høljedalen, samt Kilbontjern, Tørbergsjøen med mer har tidligere vært et eget fiskekortområde. Fellesforeningen har fra 2015 inngått avtale med Statsskog om administrering av fisket i dette området. Dette innebærer at området nå inngår i Fellesforeningens fiskekortområde! I sommer vil vi foreta prøvefiske og andre undersøkelser i disse "nye" vannene, og ut i fra dette lage en plan for kultivering og tilrettelegging. Oppdatert fiskekart finner du her.

26.05.15 "10 fiskevann"- ny familievennlig aktivitet
"10 fiskevann" er et nytt konsept i Trysil i sommer. Dette bygger på samme opplegg som de svært populære toppturene. Besøk et av våre fiskevann, klipp i turkortet og få diplom. De som besøker alle ti turmålene er også med i trekkingen av premier. Turene har en familievennlig profil. De forskjellige turmålene viser et mangfold av det store fisketilbudet vi har i Trysil, alt fra fjellvann med røye til skogstjern med gjedde, abbor og mort. Tagg dine bilder med #10fiskevanntrysil og delta i kåringen av årets tre beste bilder. Turbeskrivelse med kart ligger her. Klippekort ligger ute hos fiskekortselgerne og i Turistinformasjonen på Trysilsenteret.

12.06.15 Trekking av rådyrjakta
Det var rekordstor interesse for rådyrjakta i år med 33 søknader på bukkejakt og 57 søknader på ordinær jakt. Tildeling av rådyrretter er med forbehold om at vi blir tildelt stor nok kvote fra viltstellområdene. Søkere som ikke står på listene er plassert på reserveliste. Frist for å melde sin interesse for ledige jaktfelt er 19. juni. Etter dette deles eventuelle ledige retter ut fortløpende. Rådyrjakt 2015.

15.04.15 Kurs i fluebinding
Hver onsdag i perioden 6. mai til 10. juni blir det arrangert fluebinderkurs ved Trysil Hyttegrend. Kurset er gratis! Mer info finner du her.

27.10.14 Drøyt 30 ryper felt i Bittermarka
Det ble lagt opp til en svært begrenset jakt i Bittermarka i høst med både begrensninger i antall jaktdager per kort og en minimal dagskvote. Dette resulterte i at færre jegere enn vanlig kjøpte jaktkort for Bittermarka. Det ble solgt 25 kort til innenbygds og 12 kort til utenbygds. Rypejakta ble avsluttet 20. oktober. En foreløpig beregning viser at det ble jaktet i 81 dager og felt 32 ryper og en hare. Dette gir en avskyting på 8 % av taksert rypepopulasjon. Tidligere har avskytingen ligget omkring 35 % uavhengig om det har vært lite eller mye fugl i terrenget. Vi mangler fortsatt noen jaktrapporter og ber om at disse innleveres snarlig slik at statistikken blir sikrest mulig.

28.08.14 Rype- og skogsfugltakseringer
Alle takseringsresultater er nå klare. Tallene for kyllingproduksjon gjelder kun for lirype i de områdene der det også er et innslag av fjellrype. Tallene i parentes er resultatene fra 2013. Som en referanse til hva som er "normalt" har vi lagt ut tallet for et middelår i den 15-års perioden disse områdene har blitt taksert (2000-2014).
Eltdalen: 7 ryper/km2, 4,2 kyllinger/par (4 ryper/km2, 7,4 kyllinger/par). Middelår 14 ryper/ km2.
Tverrfjellet: 14 ryper/km2, 7 kyllinger/par (19 ryper/km2, 7,4 kyllinger/par). Middelår 15 ryper/ km2.
Bittermarka: 9 ryper/km2, 7,1 kyllinger/par (9 ryper/km2, 7,1 kyllinger/par). Middelår 17 ryper/km2.
Drevfjellet: 13 ryper/km2, 7,4 kyllinger/par (47 ryper/km2, 6 kyllinger/par). Middelår 25 ryper/km2.
Fulufjellet: 22 ryper/km2, 7,4 kyllinger/par (6 ryper/km2, 5,3 kyllinger/par). Middelår 22 ryper/km2.
Trysil, skog: 4 skogsfugl/km2 (2 skogsfugl/km2). Middelår 5 skogsfugl/km2.
Ljørdalen, skog: 7 skogsfugl/km2 (11 skogsfugl/km2). Middelår 7 skogsfugl/km2.