Nyheter

Innskrenkninger i høstens rypejakt
25. august 2016
Årets taksering viser at det fortsatt er godt under middels med rype i våre områder. Styret har derfor bestemt å forkorte jakttiden på rype i forhold til det som tidligere er annonsert. For høsten gjelder således følgende for jakt etter rype på Fellesforeningens jaktområde:
Rype i Engeren jaktområde: 10-20/9. Dagskvote 2 ryper/ jeger/ dag.
Rype på øvrige områder (ikke Bittermarka): 10-24/9. Dagskvote 2 ryper/ jeger/ dag.
I Bittermarka blir det en svært begrenset jakt på rype 2-20/10. Kort med nærmere info sendes ut i løpet av de nærmeste dagene.

For annet småvilt blir det ingen endringer. Det vil si at vi følger de nasjonale forskriftene, med unntak av at det er opphold i all småviltjakt 25/9-1/10.

Skytetrening for damer
24. august 2016
Kvinnekontakten har satt opp en treningskveld (rifle) for damer mandag 12. september. Her blir det også mulighet til å ta storviltprøven. Mer informasjon om treningskvelden og andre aktiviteter under linken 'Jentegruppa'.

Skytestevne under Elgfestivalen
23. august 2016
I forbindelse med Elgfestivalen arrangeres det åpent elgstevne på Sundlia skytebane den 3. september. Stevnet arrangeres i rekrutteringens ånd, og arrangøren håper at etablerte skyttere vil ta med seg rekrutter i alle aldre. Det blir muligheter for veiledning til de som måtte ønske det. Det vil også bli trekningspremier i klassene D1, D2 og JC. Stevnet blir kjørt på skjerm med speakertjeneste. Finalen overføres med visning i festivalteltet. Speaker er Ola Lunde.

For tryslingene blir det også premiering av beste jaktlag fra Trysil, minimum tre deltakere per lag. Premien inneholder kokk som tilbereder mat for jaktlaget en kveld i jaktkoia og har en verdi på 5000 kroner. Påmeldingsinfo.

Bittermarkaprøven
22. august 2016
Et referat med premieliste og bilder fra årets jaktprøve ligger på siden 'Bittermarkaprøven'.

Beregnede takseringsresultater
19. august 2016
Nedenfor legger vi ut resultatene fra årets takseringer. Tall i parentes er fra 2015. Som referanse har vi også lagt ut tetthet i et middelår for perioden 2000-2016. I Tverrfjellet og Eltdalen inngår fjellrype i tetthetsberegningene, mens kyllingproduksjonen kun er beregnet for lirype. Etter ønske fra Statsskog legger vi ikke ut resultater fra Fulufjellet og Ljørdalen, men henviser til deres egen pressemelding.
Bittermarka: 8 ryper/km2 (3 ryper/km2 i fjor). Middelår 16 ryper/km2. Kyllingproduksjon 5,5 kyllinger per par.
Tverrfjellet: 8 ryper/km2 (3 ryper/km2 i fjor). Middelår 15 ryper/km2. Kyllingproduksjon 4,9 kyllinger per par (lirype).
Eltdalen: 5 ryper/km2 (2 ryper/km2 i fjor). Middelår 13 ryper/km2. Kyllingproduksjon 4,6 kyllinger per par (lirype).
Trysil, skog: 8 skogsfugl/km2 (2 skogsfugl/km2 i fjor). Middelår 5 skogsfugl/km2.

Lite smågnagere
18. august
Under fugletakseringen skal taksørene krysse av for observasjoner av smågnagere. Ved årets taksering er det gått 268 kilometer takseringslinje hos oss. Det er kun observert en eneste smågnager, en lemen som for øvrig ble avlivet av en ivrig engelsk setter. Det er knapt dagrovfugler å se og svært lite sportegn etter rev. Mye tyder på at det har vært nok et dårlig produksjonsår for småpredatorene. Taksørene har sett en bjørn. Konklusjonen må vel derfor bli at det er like mye bjørn som smågnagere i Trysil i år.

Kultiveringsfiske på Gløtsjøen
17. august 2016
Gløtsjøen er et meget produktivt røyevann. Rekrutteringen er tallrik og vannet bikker fort over til å bli overbefolket. Derfor er det viktig med et kontinuerlig tynningsfiske med finmaskede garn. Sist helg ble det fisket i to netter, totalt 194 garndøgn. Det ble tatt ut 1028 røyer med en snittvekt på 61 gram. Fangst per innsats er tilnærmet halvert siden før. En annen indikator på at man nå har kontroll på rekrutteringen er at kjønnsmoden småfisk, som vi har fått mye av før, nå nesten er fraværende. Som bildene viser har også småfisken rød kjøttfarge. Foto: Tore Stengrundet.

Rype- og skogsfugltakseringer
15. august 2016
Årets takseringer er nå på det nærmeste fullført. I skogen ser det ut til at en forholdsvis beskjeden stamfuglpopulasjon har hatt meget bra tilslag på årets hekking. Det er en gledelig stor andel av både røy og orrhøner som har fått fram kull. I rypefjellet er det et litt mer variert bilde. Også her er det en god del kull, men forholdsvis langt mellom hvert. I tillegg er det også en del voksen fugl uten kyllinger. Inntrykket før de beregnede resultatene foreligger er at det sammenliknet med i fjor er en oppgang av både rype og skogsfugl, forholdsvis størst økning av skogsfugl. Resultatene legges ut på hjemmesiden etter hvert som de er klare.

Ny bru ved Nøsledammen
2. august 2016
Ved Nøsledammen i Elta et par kilometer nedenfor Eltsjøen er det ei mye benyttet gangbro. Gangbroa er en del av Pilegrimsleden. Broa blir svært ofte benyttet av fiskere og turgåere som ønsker å ta seg over på andre siden av åa. I flommen denne våren tok vannmassene med seg broa. Takket være en storstilt dugnadsinnsats av medlemmer i Jordet JFF ble det i midten av juli bygd ei ny bro ved Nøsledammen. Broa er løftet litt opp i forhold til den gamle. Så nå håper vi at den berger de kommende flommer.

Landsjøen
29. juli 2016
Vi har fått en hyggelig fiskerapport fra Landsjøen som er vist i bildekarusellen under. Landsjøen er et av våre mest produktive fiskevann og huser både stor ørret og abbor. Fisk av prima kvalitet som kan bli til nydelig mat. Ute på holmen har vi tilrettelagt en fiskeplass med gapahuk. Ved Nordli har vi en båt som er med i ordningen "1 nøkkel, 100 båter". I nordenden av sjøen ligger en båt som er til fri benyttelse. Alle fotos: Ole Jakob Omland.

10 fiskevann
4. juli
10 familievennlige turer til et utvalg av våre mange fine fiskevann. Klipp kortet i turkassa, legg ut bilde fra turen på Instagram og bli med i trekkingen av fine premier. Kart over turmålene.

Elektriske båtmotorer
30. juni 2016
Vi får stadig inn meldinger fra fiskere om at de observerer andre fiskere som bruker el-motor på båtene sine. Det synes å råde usikkerhet hos enkelte om dette er tillatt eller ei. I henhold til Lov om motorferdsel i utmark er det forbudt å bruke motordrevet fartøy på innsjøer mindre enn to kvadratkilometer. Elektrisk båtmotor omfattes av denne bestemmelsen og er således ikke tillatt.

Man kan kan være enig eller ikke om denne bestemmelsen er fornuftig. Vårt oppsynspersonell må uansett forholde seg til lovverket og ulovlig motorferdsel i utmark blir rapportert til Politiet.

Vårflueklekkinger
30. juni 2016
Fra en av våre ivrige fluefiskere har vi fått melding om vårflueklekkinger på gang. Danicaklekkingene er på hell i Trysilelva. Det kommer stadig rapporter om bra fangster både i Trysilelva og i Ljøra.

Fisken biter i Trysil
28. juni 2016
De siste par ukene har det vært meget bra fiske rundt omkring i Trysil. Her er en bildeserie fra to fluefiskere som var ute sist helg. I Trysilelva landet de 30 harr fra 300 gram og opp mot kiloen. På Landsjøen tok de flere ørreter opp mot kiloen, også stor abbor. Det var voldsomt med vulgataklekkinger på Landsjøen og bra med danica i Trysilelva. Fotos: Steinar Johansen og Kai Olsen.

Naturoppsyn
17. juni 2016
Mathea Sætre Liberg er engasjert som naturoppsyn denne sommeren. Av utdannelse har hun en bachelor i økologi og naturvitenskap fra Ås og oppsynskurs ved Høgskolen i Nord Trøndelag. Hun er ekte friluftslivsentusiast og svært godt kjent i Trysils natur. Som i fjor vil Leif Nordnes ha ansvar for oppsynsvirksomheten i Vestre Trysil. I tillegg er John Erik Lambertsen engasjert med ansvar for ettersyn av våre fiskeplasser. Det er derfor godt mulig at fiskere og andre friluftsmennesker treffer på noen av disse i sommer.

Foreldrefiskekurs
15. juni 2016
Åsene JFF arrangerer "Foreldrefiskekurs" 29. juni kl. 18-21. Kurset blir på arbeidsstua på Trysil Sykehjem. Dette er en teoretisk kveld der de voksne skal lære seg det mest grunnleggende når det gjelder sportsfiske. Formålet er å gi de foresatte tilstrekkelige kunnskaper til at de senere skal kunne ta med seg barna ut og gi dem gode fiskeopplevelser. På teorikvelden blir det servert kaffe og noe å bite i. Senere blir det en dag/ kveld ved et fiskevann for å prøve ut teorien i praksis. Kurset er gratis. Pga. bevertningen ønskes en forhåndspåmelding til Daniel Karlsmoen på mob. 981 08 874. Annonse kommer i Trysilposten og info hos NJFFs hjemmesider.

Landsjøen har begynt å levere
14. juni 2016
De siste par dagene har det vært bra fiske på Landsjøen. Vulgataklekkingene har så smått begynt. Fisken på bildet ble tatt søndag kveld og var på 700 gram. Samme kveld ble det rapportert om flere flotte ørretfangster og fisk på 1,3 kilo. Foto: Daniel Karlsmoen.
Fiskesommer på Fuglsjøen
13. juni 2016
I helgen arrangerte Åsene JFF Fiskesommer på Nordre Fuglsjøen. Det møtte opp 19 barn i alderen 2-14 år. Alle fikk fisk! Flere nye medlemmer ble rekruttert. Det stilte opp 10 medlemmer fra Åsene JFF for å gjøre dette til en trivelig dag for alle de frammøtte. Nedenfor er noen bilder fra dagen.

Rådyrjakt 2016
8. juni 2016
Trekningen av høstens rådyrjakt er foretatt. Det var innkommet 23 søknader om bukkejakt og 32 søknader om ordinær jakt. Vi minner om at alle jegere som står oppført på laget skal ha betalt småviltkort eller rådyrkort senest 20. juni. For jaktlag som ikke oppfyller dette kravet vil retten bli tilbudt jaktlag på reserveliste. Oversikt over tildeling av rådyrjakt høsten 2016.