Nyheter

28.08.14 Rype- og skogsfugltakseringer
Alle takseringsresultater er nå klare. Tallene for kyllingproduksjon gjelder kun for lirype i de områdene der det også er et innslag av fjellrype. Tallene i parentes er resultatene fra 2013. Som en referanse til hva som er "normalt" har vi lagt ut tallet for et middelår i den 15-års perioden disse områdene har blitt taksert (2000-2014).
Eltdalen: 7 ryper/km2, 4,2 kyllinger/par (4 ryper/km2, 7,4 kyllinger/par). Middelår 14 ryper/ km2.
Tverrfjellet: 14 ryper/km2, 7 kyllinger/par (19 ryper/km2, 7,4 kyllinger/par). Middelår 15 ryper/ km2.
Bittermarka: 9 ryper/km2, 7,1 kyllinger/par (9 ryper/km2, 7,1 kyllinger/par). Middelår 17 ryper/km2.
Drevfjellet: 13 ryper/km2, 7,4 kyllinger/par (47 ryper/km2, 6 kyllinger/par). Middelår 25 ryper/km2.
Fulufjellet: 22 ryper/km2, 7,4 kyllinger/par (6 ryper/km2, 5,3 kyllinger/par). Middelår 22 ryper/km2.
Trysil, skog: 4 skogsfugl/km2 (2 skogsfugl/km2). Middelår 5 skogsfugl/km2.
Ljørdalen, skog: 7 skogsfugl/km2 (11 skogsfugl/km2). Middelår 7 skogsfugl/km2.

25.08.14 Bittermarkaprøven
Premieliste er lagt ut. Følg linken 'Hund' og 'Bittermarkaprøven'.

04.07.14 Småviltjakt for utenbygdsboende
Vi har ledige kort for småviltjakt i følgende områder og perioder:
1. periode ledig i Nesvoldberget, Lutnes og Åsene.
2. - 4. periode ledig i alle områder unntatt Bittermarka.

23.06.14 Nytt fiskekart
Vi har laget et oppdatert fiskekart foran sesongen 2014. Dette finner du under linken 'Fiske' i menylinjen over. Litt omtale ligger ute på hjemmesiden til Fishspot.

23.06.14 Reirovervåkingsprosjektet
Også denne våren har vi hjulpet vi til med å få utplassert viltkameraer på skogshønsreir. Dette er et prosjekt som skal kartlegge reirrøving. I Trysil fikk vi ut seks kameraer på storfuglreir. Av disse var det vellykket klekking hos tre, mens tre ble røvet. På et av reirene var klekkingen så sen (omkring 21. juni) at dette antakelig var et omlagt reir.
Reir 1: Røy, kamera utplassert 9/5, 6 egg. Røvet av jerv 11/5.
Reir 2: Røy, kamera utplassert 11/5, 3 egg. Røvet av mår 12/5.
Reir 3: Røy, kamera utplassert 20/5, 5 egg. 5 egg klekket.
Reir 4: Røy, kamera utplassert 28/5, 5 egg. 5 egg klekket.
Reir 5: Røy, kamera utplassert 4/6, 7 egg. Røvet, ukjent.
Reir 6: Røy, kamera utplassert 5/6, 9 egg. 9 egg klekket 5/6.

18.06.14 Rådyrjakt
Det var 20 søkere til bukkejakta og 43 til ordinær rådyrjakt. Trekningslistene for høstens rådyrjakt ligger her.