Nyheter

10 fiskevann
4. juli
10 familievennlige turer til et utvalg av våre mange fine fiskevann. Klipp kortet i turkassa, legg ut bilde fra turen på Instagram og bli med i trekkingen av fine premier. Kart over turmålene.

Elektriske båtmotorer
30. juni 2016
Vi får stadig inn meldinger fra fiskere om at de observerer andre fiskere som bruker el-motor på båtene sine. Det synes å råde usikkerhet hos enkelte om dette er tillatt eller ei. I henhold til Lov om motorferdsel i utmark er det forbudt å bruke motordrevet fartøy på innsjøer mindre enn to kvadratkilometer. Elektrisk båtmotor omfattes av denne bestemmelsen og er således ikke tillatt.

Man kan kan være enig eller ikke om denne bestemmelsen er fornuftig. Vårt oppsynspersonell må uansett forholde seg til lovverket og ulovlig motorferdsel i utmark blir rapportert til Politiet.

Vårflueklekkinger
30. juni 2016
Fra en av våre ivrige fluefiskere har vi fått melding om vårflueklekkinger på gang. Danicaklekkingene er på hell i Trysilelva. Det kommer stadig rapporter om bra fangster både i Trysilelva og i Ljøra.

Fisken biter i Trysil
28. juni 2016
De siste par ukene har det vært meget bra fiske rundt omkring i Trysil. Her er en bildeserie fra to fluefiskere som var ute sist helg. I Trysilelva landet de 30 harr fra 300 gram og opp mot kiloen. På Landsjøen tok de flere ørreter opp mot kiloen, også stor abbor. Det var voldsomt med vulgataklekkinger på Landsjøen og bra med danica i Trysilelva. Fotos: Steinar Johansen og Kai Olsen.

Naturoppsyn
17. juni 2016
Mathea Sætre Liberg er engasjert som naturoppsyn denne sommeren. Av utdannelse har hun en bachelor i økologi og naturvitenskap fra Ås og oppsynskurs ved Høgskolen i Nord Trøndelag. Hun er ekte friluftslivsentusiast og svært godt kjent i Trysils natur. Som i fjor vil Leif Nordnes ha ansvar for oppsynsvirksomheten i Vestre Trysil. I tillegg er John Erik Lambertsen engasjert med ansvar for ettersyn av våre fiskeplasser. Det er derfor godt mulig at fiskere og andre friluftsmennesker treffer på noen av disse i sommer.

Foreldrefiskekurs
15. juni 2016
Åsene JFF arrangerer "Foreldrefiskekurs" 29. juni kl. 18-21. Kurset blir på arbeidsstua på Trysil Sykehjem. Dette er en teoretisk kveld der de voksne skal lære seg det mest grunnleggende når det gjelder sportsfiske. Formålet er å gi de foresatte tilstrekkelige kunnskaper til at de senere skal kunne ta med seg barna ut og gi dem gode fiskeopplevelser. På teorikvelden blir det servert kaffe og noe å bite i. Senere blir det en dag/ kveld ved et fiskevann for å prøve ut teorien i praksis. Kurset er gratis. Pga. bevertningen ønskes en forhåndspåmelding til Daniel Karlsmoen på mob. 981 08 874. Annonse kommer i Trysilposten og info hos NJFFs hjemmesider.

Landsjøen har begynt å levere
14. juni 2016
De siste par dagene har det vært bra fiske på Landsjøen. Vulgataklekkingene har så smått begynt. Fisken på bildet ble tatt søndag kveld og var på 700 gram. Samme kveld ble det rapportert om flere flotte ørretfangster og fisk på 1,3 kilo. Foto: Daniel Karlsmoen.
Fiskesommer på Fuglsjøen
13. juni 2016
I helgen arrangerte Åsene JFF Fiskesommer på Nordre Fuglsjøen. Det møtte opp 19 barn i alderen 2-14 år. Alle fikk fisk! Flere nye medlemmer ble rekruttert. Det stilte opp 10 medlemmer fra Åsene JFF for å gjøre dette til en trivelig dag for alle de frammøtte. Nedenfor er noen bilder fra dagen.

Rådyrjakt 2016
8. juni 2016
Trekningen av høstens rådyrjakt er foretatt. Det var innkommet 23 søknader om bukkejakt og 32 søknader om ordinær jakt. Vi minner om at alle jegere som står oppført på laget skal ha betalt småviltkort eller rådyrkort senest 20. juni. For jaktlag som ikke oppfyller dette kravet vil retten bli tilbudt jaktlag på reserveliste. Oversikt over tildeling av rådyrjakt høsten 2016.