Nyheter

04.07.14 Småviltjakt for utenbygdsboende
Vi har ledige kort for småviltjakt i følgende områder og perioder:
1. periode ledig i Nesvoldberget, Lutnes og Åsene.
2. - 4. periode ledig i alle områder unntatt Bittermarka.

25.06.14 NM Elg 2014
NM Elg arrangeres i Trysil 13.-19. juli. Arrangementet har nå passert 500 påmeldte deltakere. I et forsøk på å lokke frampå også "den vanlige elgjeger" har arrangøren laget et eget opplegg for elgjaktlag i Engerdal og Trysil. Disse har fått en egen dag søndag 13. De stiller som tremannslag og skyter fullt NM-program. Trekningspremie i form av mat til jakta for kr. 10 000,-. Programmet for NM-uka ligger her.

25.06.14 Bra fiskeforhold
De som er ute opplever et meget bra fiske for tiden. Danicaklekkingene pågår for fullt. I går ble det landet en harr på mellom 1,5-2 kilo i Trysilelva nord for Innbygda. Oppdatert informasjon om fisket i Trysil og andre deler av Fishspot-riket finner du på Fishspot.

23.06.14 Nytt fiskekart
Vi har laget et oppdatert fiskekart foran sesongen 2014. Dette finner du under linken 'Fiske' i menylinjen over. Litt omtale ligger ute på hjemmesiden til
Fishspot.

23.06.14 Reirovervåkingsprosjektet
Også denne våren har vi hjulpet vi til med å få utplassert viltkameraer på skogshønsreir. Dette er et prosjekt som skal kartlegge reirrøving. I Trysil fikk vi ut seks kameraer på storfuglreir. Av disse var det vellykket klekking hos tre, mens tre ble røvet. På et av reirene var klekkingen så sen (omkring 21. juni) at dette antakelig var et omlagt reir.
Reir 1: Røy, kamera utplassert 9/5, 6 egg. Røvet av jerv 11/5.
Reir 2: Røy, kamera utplassert 11/5, 3 egg. Røvet av mår 12/5.
Reir 3: Røy, kamera utplassert 20/5, 5 egg. 5 egg klekket.
Reir 4: Røy, kamera utplassert 28/5, 5 egg. 5 egg klekket.
Reir 5: Røy, kamera utplassert 4/6, 7 egg. Røvet, ukjent.
Reir 6: Røy, kamera utplassert 5/6, 9 egg. 9 egg klekket 5/6.

20.06.14 Rapport fra vinterens mårprosjekt
NJFF-Hedmarks mårprosjekt hadde sitt første år i 2013/2014. Vi har under jakt- og fangstsesongen registrert totalt 138 mår gjennom prosjektet. Jaktåret 2012/13 ble det innrapportert 640 felte mår i Hedmark. Hvis vi regner med at antallet er omtrent likt for jaktåret 2013/2014 så har vi fått med en betydelig andel avl felte mår. Dette betyr også at det har blitt gitt ut et betydelig antall feller til ivrige fangstmenn og -kvinner rundt om i fylket, noe som forhåpentligvis settes opp og øker fangsten. Det er registrert mår fra elleve kommuner i Hedmark. Trysil, Engerdal og Kongsvinger skiller seg klart ut hvor det er registrert flest. En rapport ligger her.

18.06.14 Rådyrjakt
Det var 20 søkere til bukkejakta og 43 til ordinær rådyrjakt. Trekningslistene for høstens rådyrjakt ligger her.

26.08.13 Resultater fra rype- og skogsfugltakseringene høsten 2013
Alle resultatene er klare. På fjellet har det gjennomgående vært meget god kyllingoverlevelse, men beregnet tetthet i de ulike områdene er svært variabel. Det er en tydelig sammenheng med fjorårets takseringsresultater. De områdene som hadde brukbart med rype i fjor har bra med fugl i år, mens det fortsatt er godt under middels tettheter i terrengene som hadde lite fugl i fjor. For skogsfuglen ser det ut til å være en fin oppgang i Ljørdalen, mens vi ikke har klart å fange opp noen økning i Trysilområdet.

Resultater fra årets takseringer (tall i parentes er fra 2012). I Eltdalen og Tverrfjellet, hvor det også finnes fjellrype, gjelder beregnet kyllingproduksjon for lirype. Til sammenlikning er middelår for perioden 2000-2013 lagt inn for det enkelte område.
Bittermarka- 9 ryper/ km2, 5,0 kyllinger/ par. (3 ryper/ km2, 0,6 kyllinger/ par.) Middelår 18 ryper/ km2.
Tverrfjellet- 19 ryper/ km2, 7,4 kyllinger/ par. (13 ryper/ km2, 2,9 kyllinger/ par.) Middelår 17 ryper/ km2.
Eltdalen- 4 ryper/ km2, 7,4 kyllinger/ par. (5 ryper/ km2, 3,6 kyllinger/ par.) Middelår 14 ryper/ km2.
Drevfjellet- 47 ryper/ km2, 6,0 kyllinger/ par. (32 ryper/ km2, 3,6 kyllinger/ par.) Middelår 28 ryper/ km2.
Fulufjellet- 6 ryper/ km2, 5,3 kyllinger/ par. (4 ryper/ km2, 1,7 kyllinger/ par.) Middelår 21 ryper/ km2.
Trysil, skogsfugl- 2 skogsfugl/ km2. (2 skogsfugl/ km2). Middelår 6 skogsfugl/ km2.
Ljørdalen, skogsfugl- 11 skogsfugl/ km2. (1 skogsfugl/ km2.) Middelår 6 skogsfugl/ km2.