Om Trysil Fellesforening for jakt og fiske

Trysil Fellesforening for jakt og fiske (TFJF) er en sammenslutning av ni lokale jakt- og fiskeforeninger i Trysil. Foreningene er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Vedtekter.

TFJFs styre 2019.
- Stein Engebret Storsnes, leder.
- Nils Øverby, nestleder.
- Eline Bryn, styremedlem.
- Daniel Karlsmoen, styremedlem.
- Thomas Hemstad, styremedlem.
- Turid Backe Viken, 1. vara.
- Øivind Løken, 2. vara.

TFJF har to fast ansatte:
- Dag Arne Berget, daglig leder.
- John Erik Lambertsen, naturoppsyn, mob. 412 71 294.

I tillegg bidrar våre medlemmer med en betydelig dugnadsinnsats i arbeidet med vilt- og fiskepleie, oppsyn, kursvirksomhet og annet organisasjonsarbeid.

Gjennom avtaler med grunneiere kan vi tilby småviltjakt, hundetrening og fiske på 1,2 millioner daa skog og fjell i Trysil! Vi formidler også overnatting i husrom av ulik standard.
Videre kan vi tilby treningsmuligheter på en rekke skytebaner, ulike kurs og andre aktiviteter.

Medlemskap
Medlem blir du ved å melde deg inn i en av våre tilsluttede lokalforeninger. Du blir da samtidig medlem i Trysil Fellesforening og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Som medlem oppnår du fulle demokratiske rettigheter, tilbud om fiskekort til medlemspris (fritt kortsalg) og muligheter for å løse sesongkort for småvilt (begrenset kortsalg der det skilles mellom innenbygds- og utenbygdsboende). I tillegg oppnår du en rekke sentrale medlemsfordeler gjennom NJFF.
Vedrørende innmelding kontakt oss på epost eller telefon.

Medlemsfordeler i TFJF
Oversikt over sentrale medlemsfordeler hos NJFF her.

Fiskekort:
Medlemmer får 50 % på fiskekort hos TFJF (senior fylt 67 år og ungdom under 19 år får 75 %).
Kort må kjøpes på lokalt utsalgssted (sportsbutikker, bensinstasjoner, etc.) mot fremvising av medlemskort.

Småviltkort:
Innenbygdsboende medlemmer får rabatt på kjøp av småviltkort (senior fylt 67 år og ungdom under 19 år får i tillegg 50 % på ordinær medlemspris.)
Utenbygdsboende medlemmer kan søke på årskort for småviltjakt som gjelder alle områder unntatt Bittermarka.

Kurs:
Medlemmer får rabatt på kurs som arrangeres i regi av TFJF.

Tilbud på hundefôr:
Medlemmer får rabatt på Sportsman's Pride hundefôr. I Trysil selges dette hos Trysil Multirep i Innbygda.

1 nøkkel, 100 båter (gjelder alle medlemmer i NJFF):
Vi har to båter i Trysil; ved Ørsjøen og Landsjøen. Se minebåter.no