Om Trysil Fellesforening for jakt og fiske

Trysil Fellesforening for jakt og fiske


(TFJF) er en sammenslutning av ni lokale jakt- og fiskeforeninger i Trysil. Foreningene er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Vedtekter.


TFJFs styre 2019.

- Stein Engebret Storsnes, leder.

- Nils Øverby, nestleder.

- Eline Bryn, styremedlem.

- Daniel Karlsmoen, styremedlem.

- Thomas Hemstad, styremedlem.

- Turid Backe Viken, 1. vara.

- Øivind Løken, 2. vara.


TFJF har to fast ansatte:

- Dag Arne Berget, daglig leder.

- John Erik Lambertsen, naturoppsyn, mob. 412 71 294.

I tillegg bidrar våre medlemmer med en betydelig dugnadsinnsats i arbeidet med vilt- og fiskepleie, oppsyn, kursvirksomhet og annet organisasjonsarbeid.

Gjennom avtaler med grunneiere kan vi tilby småviltjakt, hundetrening og fiske på 1,2 millioner daa skog og fjell i Trysil! Vi formidler også overnatting i husrom av ulik standard.
Videre kan vi tilby treningsmuligheter på en rekke skytebaner, ulike kurs og andre aktiviteter.

Medlemskap

Medlem blir du ved å melde deg inn i en av våre tilsluttede lokalforeninger. Du blir da samtidig medlem i Trysil Fellesforening og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Som medlem oppnår du fulle demokratiske rettigheter, tilbud om fiskekort til medlemspris (fritt kortsalg) og muligheter for å løse sesongkort for småvilt (begrenset kortsalg der det skilles mellom innenbygds- og utenbygdsboende). I tillegg oppnår du en rekke sentrale medlemsfordeler gjennom NJFF.

Vedrørende innmelding kontakt oss på epost eller telefon.


Medlemsfordeler i TFJF

Oversikt over sentrale medlemsfordeler hos NJFF her.


Fiskekort:

Medlemmer får 50 % på fiskekort hos TFJF (ungdom under 25 år får 75 %).

Kort må kjøpes på lokalt utsalgssted (sportsbutikker, bensinstasjoner, etc.) mot fremvising av medlemskort.


Småviltkort:

Innenbygdsboende medlemmer får rabatt på kjøp av småviltkort (ungdom under 25 år får i tillegg 50 % på ordinær medlemspris.)

Utenbygdsboende medlemmer kan søke på årskort for småviltjakt som gjelder alle områder unntatt Bittermarka.


Kurs:

Medlemmer får rabatt på kurs som arrangeres i regi av TFJF.

Tilbud på hundefôr:

Medlemmer får rabatt på Sportsman's Pride hundefôr. I Trysil selges dette hos Trysil Multirep i Innbygda.

1 nøkkel, 100 båter (gjelder alle medlemmer i NJFF):

Vi har to båter i Trysil; ved Ørsjøen og Landsjøen. Se minebåter.no