Småviltjakt

Trysil er først og fremst skogsfugl- og harejegerens rike. Naturen preges av slake terrengformasjoner med store skog- og myrområder, med høyereliggende "voler" og "høer". I de nordre- og østre deler av kommunen finnes også rene fjellområder. I Trysil har lirypa tilpasset seg et liv også i skogområdene under tregrensa. Her kan du altså oppleve å finne rypa side om side med gammeltiuren. Vårt jaktterreng er inndelt i ni kortområder som er beskrevet nærmere nedenfor.

Søknadsfrist for småviltjakt er 1. mai. Eventuelle ledige kort selges fortløpende etter dette.

Jaktperioder


For utenbygdsboende jegere har vi delt småviltjakta i følgende perioder:
1. periode:10-16/9.
2. periode: 17-24/9.
3. periode: 2-9/10.
4. periode: 10/10-23/12.
Det kan søkes om "sesongkort" som gjelder for en av de tre første periodene + 4. periode. Dagskort selges kun i 4.periode.

Vi gjør oppmerksom på at det for enkelte arter kan være begrensninger i jakttid og dagskvoter. Info om dette står på det enkelte jaktkort.

Kortpriser utenbygds 2020


"Sesongkort": Kr. 1800,-.
Periodekort: Kr. 1350,-.
Dagskort: Kr. 380,- (dagskort er kun tilgjengelig f.o.m. 10/10).

Ved kjøp av kort på Inatur eller i butikk kommer 50,- kr. i tillegg.


Jaktområdene:


Bittermarka
Dette er et fjellterreng beliggende fra 750-1014 m.o.h. Terrenget er på 48000 daa. Her finnes lirype og hare, samt noe skogsfugl. Terrenget er lett tilgjengelig og pågangen av jegere som ønsker jakt her er stor. Områdets hytteeiere prioriteres med inntil to kort per hytte ved tildeling av kort. I Bittermarka praktiseres en ordning med maks antall jaktdager per kort. Hvor mange dager den enkelte jeger kan jakte fastsettes etter takseringen i august.
Kart Bittermarka.


Engeren (nytt kart med utvidet område for høsten 2019)
Skogs- og fjellterreng som ligger i Nordre Trysil. Det 168000 daa store terrenget strekker seg fra 430-1209 m.o.h. Terrenget omfatter fjellområder i Eltdalen, Tverrfjellet og Flendalen. Her finnes lirype, fjellrype på toppene, skogsfugl og hare.
Lenke til kart: Engeren jaktområde


Jordet
Dette skogsterrenget ligger i området ved Slettås, Eltdalen og Jordet. Terrenget er 139000 daa stort og strekker seg fra 380- 935 m.o.h. Her finnes skogsfugl, hare og lirype.
Kart Jordet.


Trysil
Skogsterreng på 193000 daa beliggende på begge sider av Trysilelva omkring Trysil sentrum. Terrenget går fra 350-1132 m.o.h. I området finnes skogsfugl, hare og lirype.
Kart Trysil vestre del. Kart Trysil østre del.


Østby
Skogsområde på 122000 daa beliggende fra 440-830 m.o.h. Hoveddelen av terrenget ligger nord for riksveg 25 ved Østby. Her finnes skogsfugl, hare og lirype.

Kart: Østby.


Nesvoldberget
Dette er et skogsterreng på 59000 daa beliggende mellom Nesvoldberget, Støa og Flermoen i Østre Trysil. Området ligger fra 400-713 m.o.h. Her finnes skogsfugl, hare og noe lirype på de mest høyereliggende deler av terrenget.
Kart Nesvoldberget.


Åsene
Hoveddelen av dette terrenget ligger ved Landsjøåsen i Søre Trysil med et mindre område i Varådalen. Disse terrengene er samlet 40000 daa og huser skogsfugl og hare.
Kart Åsene vestre del. Kart Åsene østre del.


Lutnes
Skogsterreng beliggende mot svenskegrensen mellom Flermoen og Lutnes. Terrenget er 30000 daa stort og strekker seg fra 310-630 m.o.h. Her finnes skogsfugl og hare.

Kart Lutnes.


Tørberget
Skogsterreng som ligger omkring Tørberget i Vestre Trysil. Terrenget er på 20000 daa, og her finnes skogsfugl og hare. Vi gjør oppmerksom på at dette terrenget ligger innenfor et kjent ulverevir (Slettåsreviret).
Kart Tørberget.


Linker til gammelt kartverk over jaktområdene:

Engeren

Jordet

Trysil

Østby

Nesvoldberget

Lutnes

Åsene