Rådyrjakt

Med sine snørike vintre er Trysil et tøft leveområde for rådyr og bestanden er marginal. Det tilbudet vi har på rådyrjakt må derfor sees i lys av dette.

Vi har inndelt vårt område i romslige jaktfelt. Bukkejakt i perioden 10. august-24. september der 1-2 jegere jakter per felt. Ordinær rådyrjakt i perioden 2. oktober-23. desember der hvert jaktfelt leies ut til jaktlag på minimum fire jegere. Innenbygdsboende prioriteres først. Søknadsfristen for rådyrjakt er 1. juni.

Søknadsskjema fås ved henvendelse til oss.