Jakt

Gjennom avtaler med Trysil kommuneskoger KF, Statsskog og en rekke private grunneiere administrerer vi bever-, rådyr- og småviltjakt på 830 000 daa utmark i Trysil.


Årlig selger vi ca. 1000 jaktkort, hvorav rundt 60 % av kortene går til utenbygdsboende jegere.

Vi driver aktivt med viltregistreringer, jaktstatistikk og viltpleie; Viltsportelling i januar, leikregistreringer i april, rype- og skogsfugltaksering i august, beverkartlegging i oktober, rovviltfangst gjennom vinterhalvåret m.m.

I menyen til venstre ligger en beskrivelse av våre ulike jakttilbud.