Bittermarkaprøven

Bittermarkaprøven 24.-25. august 2019
Velkommen til årets Bittermarkaprøve!
Sekretariat/ oppmøte: Jordet Kro (Gammelvegen 22), rett sør for Jokerbutikken i Jordet.
Opprop begge dager kl. 08.00.
Bomavgift kr. 30,- som betales på Vipps. #84105

Påmeldingene har i år vært meget stor. Det er dessverre ventelister både lørdag og søndag i UK og AK.

Dersom du ikke ønsker å stå på ventelisten, må du ta kontakt med prøvens sekretær, Ellen B. Dobloug, epost: ellenbd@online.no, og skriftlig innen en uke før prøvestart, informere om at du ønsker å trekke deg fra ventelisten. Du vil da få refundert den totale innbetalte startkontingent. Ønsker man fortsatt å stå på ventelisten, men likevel ikke får plass før prøvestart, refunderer arrangøren 75% av startkontingenten. Det samme gjelder dersom deltakeren har møtt frem ved opprop, men likevel ikke får plass.

Dersom du blir syk, din hund blir syk eller får løpetid og du ikke får benyttet den starten du har blitt tildelt, bes du OMGÅENDE - av hensyn til de som står på venteliste - gi beskjed til prøvens sekretær.

Ved løpetid skal det utfylles et egenmeldingsskjema som sendes pr. mail til prøvens sekretær 12 timer innen prøvestart. For skader eller sykdom deltaker, må det innsendes vet.- og/eller legeattest for 75% refusjon.

Vi gjør oppmerksom på at partilistene er foreløpige, og at det vil kunne bli endringer innen prøven starter. Når det blir endringer i ventelistene, legger vi ut nye partilister.

Partilister/ ventelister med dommere og terreng per 23. august kl. 22.00 (forbehold om endringer fram til prøvestart) :

VK søndag.
UK/AK lørdag
UK/AK søndag
Venteliste AK lørdag

Venteliste UK søndag

Venteliste AK søndag.