Velkommen til fiske i Trysil- ett fiskekort dekker nesten hele kommunen!

Trysil kan by på en rekke muligheter for deg som er interessert i sportsfiske. Her kan du fiske i fjellvann etter ørret og røye.
Du kan prøve harren i Trysilelva eller Ljøra, fiske etter storgjedda, eller meite etter abbor i et av våre mange skogstjern.
I tillegg kan du velge blant flere tilrettelagte aktiviteter for deg som fisker. Vårt fiskekort dekker ca. 90 % av kommunens areal!

I Trysil er det tradisjoner for å ta vare på naturen. Pengene som kommer inn fra fiskekortsalget bidrar til å finansiere fiskepleien.
I tillegg legges det årlig ned flere årsverk med dugnadsarbeid for å sikre gode fiskebestander i våre elver, bekker, sjøer og tjern. Arbeidet som gjøres er omfattende og består blant annet av nødvendige støtteutsettinger av fisk, uttynningsfiske i overbefolkede vann, biotopforbedrende tiltak, kalking, vannundersøkelser og prøvefiske.

I tillegg til et omfattende arbeid for å sikre sunne vann med levedyktige fiskebestander, arbeider vi med å legge de øvrige forholdene til rette for deg som fisker. Vi arbeider for at tilgjengeligheten til fiskekort og informasjon om fiske skal være god. Videre kan vi tilby guidede turer, fiskekurs, båtutleie, samlingskvelder for fiskere og varierte bomuligheter.
Det satses for tiden aktivt på å videreutvikle det tilbudet som finnes i dag, slik at vi i fremtiden håper å kunne gjøre Trysil enda bedre for deg som fisker.

Vi ønsker å tilby deg å ta del i de naturherligheter vi har i Trysil. Hjelp oss å ta vare på miljøet. Vis hensyn når du ferdes i naturen, og ta med deg søppel, senestumper, etc. tilbake. Ikke la det synes at du har vært tilstede når du forlater naturen!

Kjøp fiskekort
Vårt fiskekortområde omfatter det meste av Trysil kommune, til sammen rundt 120 elver og vann! Fiskekort får du kjøpt i de fleste sportsbutikker og bensinstasjoner. Fiskekort kan også kjøpes online her.

Fiskeregler og -kart
Fiskeregler.
Regler for fiske med garn, not og ruse ligger her.
Fiskekart ligger her.