Velkommen til fiske i Trysil- ett fiskekort dekker nesten hele kommunen!

Trysil kan by på en rekke muligheter for deg som er interessert i sportsfiske. Her kan du fiske i fjellvann etter ørret og røye.
Du kan prøve harren i Trysilelva eller Ljøra, fiske etter storgjedda, eller meite etter abbor i et av våre mange skogstjern.
I tillegg kan du velge blant flere tilrettelagte aktiviteter for deg som fisker. Vårt fiskekort dekker ca. 90 % av kommunens areal!

I Trysil er det tradisjoner for å ta vare på naturen. Pengene som kommer inn fra fiskekortsalget bidrar til å finansiere fiskepleien.
I tillegg legges det årlig ned flere årsverk med dugnadsarbeid for å sikre gode fiskebestander i våre elver, bekker, sjøer og tjern. Arbeidet som gjøres er omfattende og består blant annet av nødvendige støtteutsettinger av fisk, uttynningsfiske i overbefolkede vann, biotopforbedrende tiltak, kalking, vannundersøkelser og prøvefiske.

I tillegg til et omfattende arbeid for å sikre sunne vann med levedyktige fiskebestander, arbeider vi med å legge de øvrige forholdene til rette for deg som fisker. Vi arbeider for at tilgjengeligheten til fiskekort og informasjon om fiske skal være god. Videre kan vi tilby guidede turer, fiskekurs, båtutleie, samlingskvelder for fiskere og varierte bomuligheter.
Det satses for tiden aktivt på å videreutvikle det tilbudet som finnes i dag, slik at vi i fremtiden håper å kunne gjøre Trysil enda bedre for deg som fisker.

Vi ønsker å tilby deg å ta del i de naturherligheter vi har i Trysil. Hjelp oss å ta vare på miljøet. Vis hensyn når du ferdes i naturen, og ta med deg søppel, senestumper, etc. tilbake. Ikke la det synes at du har vært tilstede når du forlater naturen!


Båter til utlån
Vi har båter til utlån/ utleie ved flere av fiskevannene våre:

Eltsjøen- nøkkel leies ut hos Max bensinstasjon i Jordet, tlf. 62 45 72 55.

Flersjøen- kode til kodelås fås ved SMS til mob. 412 71 294.

Gløtsjøen- båten ligger ulåst ved gapahuken.

Grønsjøen (Slettås)- nøkkel leies ut hos Max bensinstasjon i Jordet, tlf. 62 45 72 55.

Landsjøen- båten ligger ulåst ved Nordli. I tillegg en båt under ordningen "1 nøkkel- 100 båter". Se minebater.no for info.

Mjølsjøen- nøkkel lånes ut ved Max bensinstasjon i Jordet, tlf. 62 45 72 55. Sammen med båten kan også lånes 4 flytevester og 2 fiskestenger.

Rundsjøen- båten ligger ulåst.

Røsjøen- nøkkel leies ut hos Max bensinstasjon i Jordet, tlf. 62 45 72 55.

Søndagsmyrdammen- kode til kodelås fås ved SMS til mob. 412 71 294.

Tørbergsjøen- kode til kodelås fås ved SMS til mob. 412 71 294.

Ørsjøen- båten ligger ulåst ved gapahuken. I tillegg en båt under ordningen "1 nøkkel- 100 båter". Se minebater.no for info.


Kjøp fiskekort


Vårt fiskekortområde omfatter det meste av Trysil kommune, til sammen rundt 120 elver og vann! Fiskekort får du kjøpt i de fleste sportsbutikker og bensinstasjoner. Fiskekort kan også kjøpes online her.

Fiskeregler og -kart
Fiskeregler.


Regler for fiske med garn, not og ruse ligger her.
Fiskekart ligger her.