Aktuelt

 

 

 

 

 

Bittermarkaprøven 22.-23. august.

 

Prøvesekretariat/ opprop: Jordet Kro (Gammelvegen 22 i Jordet).

Opprop kl. 08.00 begge dager.

Bompenger kr. 30,- betales til Vipps #84105

 

Spesielle restriksjoner vedrørende koronaviruset:

De til enhver tid gjeldende smittevernregler SKAL følges.

Kun dommere og prøvearrangører har adgang inn på Kroa. Helt nødvendige toalettbesøk eller ærender i sekretariatet kan gjøres, men prøv å få gjort unna dette før ankomst.

Dommer vil skyte under avprøvingen. De som måtte ønske å skyte over egen hund må ha med egen 9 mm startrevolver som IKKE skal sirkulere i partiet.

 

Det har vært særdeles stor påmelding slik at det er laaange ventelister, spesielt i AK.

Dersom du ikke kan delta, vennligst meld fra til prøveskretær umiddelbart: ellenbd@online.no

Hvis løpetid må det meldes inn på mail med egenmeldingsskjema for 75 % refusjon. Dette må gjøres innen prøven er avviklet.

Hvis du vil trekke deg fra venteliste og få 100 % refusjon må dette gjøres senest 18. august. Dette gjøres skriftlig på mail til prøvesekretær.

 

Parti- og ventelister per 11. august:

Kvalitet lørdag.

Kvalitet søndag.

VK søndag.

Venteliste UK lørdag.

Venteliste UK søndag.

Venteliste AK lørdag.

Venteliste AK søndag.

Venteliste VK.

 

Neste oppdatering kommer søndag kveld.