Aktuelt

 

 

 

 

 

Jaktrapportering 2020.

Levér jaktrapporten umiddelbart etter avsluttet jakt,

Link til rapportskjema.

 

 

 

 

Jaktordning for Bittermarka, øvrige jakttider og dagskvote på rype.

 

Styret har nå fastsatt de endelige tidene for småviltjakta i høst:

 

Rype i Bittermarka: Hver jeger kan jakte inntil 3 dager innenfor tildelt periode. 

                             Dagskvote 3 ryper. (Kortene sendes ut.)

Rype på Engeren jaktområde øst: 10-24/9 + 2-20/10. Dagskvote 2 ryper.

Rype på Engeren vest for Engeren/ Trysilelva inkl. Tverrfjellet:

                              10-24/9 + 2/10-23/12. Dagskvote 2 ryper.

Øvrigs småvilt i henhold til nasjonal forskrift med unntak av opphold 25/9-1/10.

For beverjakt må det søkes om egen jakttillatelse.

 

 

Bittermarkaprøven 22.-23. august

 

Premieliste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taksering

Årets takseringer er gjennomført i perioden 6.-16. august i til dels varme forhold. Inntrykket er at det har vært bra med stamfugl, men veldig varierende kyllingproduksjon. Dataene er nå sendt inn for tetthetstberegninger. Resultetene legges ut her etter hvert som de er klare.

Rapport fra Bittermarka.

Rapport fra Tverrfjellet og Eltdalen.

Rapport skogsfugl.