Om Trysil Fellesforening for jakt og fiske

Trysil Fellesforening for jakt og fiske (TFJF) er en sammenslutning av ti lokale jakt- og fiskeforeninger i Trysil. Foreningene er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund.

TFJF har to fast ansatte i tillegg til innleid oppsynspersonell:
  • Daglig leder Dag Arne Berget.
  • Naturoppsyn John Erik Lambertsen.
  • Naturoppsyn Leif Nordnes.
I tillegg bidrar våre medlemmer med en betydelig dugnadsinnsats i arbeidet med vilt- og fiskepleie, oppsyn, kursvirksomhet og annet organisasjonsarbeid.

Gjennom avtaler med grunneiere kan vi tilby småviltjakt, hundetrening og fiske på 1,2 millioner daa skog og fjell i Trysil! Vi formidler også overnatting i husrom av ulik standard.
Videre kan vi tilby treningsmuligheter på en rekke skytebaner, ulike kurs og andre aktiviteter.

Medlemskap
Medlem blir du ved å melde deg inn i en av våre tilsluttede lokalforeninger. Disse foreningene er;
- Engeren JFF.
- Jordet JFF.
- Ljøradalen JFF.
- Lutnes JFF.
- Nesvoldberget JFF.
- Trysil JFF.
- Trysil SFK.
- Vestre Trysil JFF.
- Østby JFF.
- Åsene JFF.
Du blir da samtidig medlem i Trysil Fellesforening og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Som medlem oppnår du fulle demokratiske rettigheter, tilbud om fiskekort til medlemspris (fritt kortsalg) og muligheter for å løse sesongkort for småvilt (begrenset kortsalg der det skilles mellom innenbygds- og utenbygdsboende).
I tillegg oppnår du en rekke sentrale medlemsfordeler gjennom NJFF.