Om Trysil Fellesforening for jakt og fiske

Trysil Fellesforening for jakt og fiske (TFJF) er en sammenslutning av ni lokale jakt- og fiskeforeninger i Trysil. Foreningene er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Arbeidsutvalg og styre.
TFJF ledes av et arbeidsutvalg (AU) og ett styre bestående av lederne i lokalforeningene.
I 2018 er dette:
- Thorbjørn Lysfoss, leder.
- Stein Engebret Storsnes, nestleder.
- Hans Petter Nergård, AU-medlem.
- Magnus Enger, Ljøradalen JFF.
- Tore Stengrundet, Engeren JFF.
- Øivind Løken, Jordet JFF.
- Nils Øverby, Trysil JFF.
- Tom Richard Storbæk, Østby JFF.
- Andre Kristiansen, Nesvoldberget JFF.
- Daniel Karlsmoen, Åsene JFF.
- Karl Gleditsch, Vestre Trysil JFF.
- Gisle Haugen, Trysil SFK.

TFJF har to fast ansatte:
- Dag Arne Berget, daglig leder.
- John Erik Lambertsen, naturoppsyn.

I tillegg bidrar våre medlemmer med en betydelig dugnadsinnsats i arbeidet med vilt- og fiskepleie, oppsyn, kursvirksomhet og annet organisasjonsarbeid.

Gjennom avtaler med grunneiere kan vi tilby småviltjakt, hundetrening og fiske på 1,2 millioner daa skog og fjell i Trysil! Vi formidler også overnatting i husrom av ulik standard.
Videre kan vi tilby treningsmuligheter på en rekke skytebaner, ulike kurs og andre aktiviteter.

Medlemskap
Medlem blir du ved å melde deg inn i en av våre tilsluttede lokalforeninger. Du blir da samtidig medlem i Trysil Fellesforening og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Som medlem oppnår du fulle demokratiske rettigheter, tilbud om fiskekort til medlemspris (fritt kortsalg) og muligheter for å løse sesongkort for småvilt (begrenset kortsalg der det skilles mellom innenbygds- og utenbygdsboende). I tillegg oppnår du en rekke sentrale medlemsfordeler gjennom NJFF.
Vedrørende innmelding kontakt oss på epost eller telefon.